BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiersztyn Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje : nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy
Rational Investments or False Hopes : Overeducation on the Polish Labour Market
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1, s. 7-14, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Edukacja, Wykształcenie
Labour market, Employment policy, Education, People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza skali i dynamiki nadwyżki wykształcenia (overeducation) na polskim rynku pracy. Wykorzystano w nim dane pochodzące z ogólnopolskiego badania panelowego (POLPAN), prowadzonego w latach 1988-2008 na losowej próbie osób w wieku powyżej 20 lat. Dane z ostatniej fali panelu wskazują, że obecnie mniej więcej co piąty pracownik w Polsce wykonuje zawód nie dopasowany do kwalifikacji. Skala owego niedopasowania wzrosła niemal trzykrotnie, w porównaniu z 1988 r. Dalsze analizy wykazały, że nadwyżka wykształcenia ma tendencję do utrwalania się. Zagrożenie trwałym niedopasowaniem zawodu do wykształcenia jest kilkakrotnie większe wśród najmłodszych kohort respondentów. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the incidence and dynamics of overeducation on the Polish labor market. It is based on data from a panel survey (POLPAN), conducted on a representative random sample of individuals aged over 20 in the years 1998-2008. According to the data from the last panel wave, currently around one out of five Polish workers are in occupations below their skill level. The incidence of such mismatches increased almost threefold since 1988. Further analyzes found that overeducation was characterized by relatively high persistence. The risk of persistent overschooling was several times higher among the youngest cohorts of respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belfield C. (2010), Over-education: What influence does the workplace have?, "Economics of Education Review" vol. 29, s. 236-245.
 2. Büchel F., Mertens A. (2004), Overeducation, Undereducation, and the Theory of Career Mobility, "Applied Economics", vol. 35, s. 803-816.
 3. CBOS (2009), Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009, Komunikat z badań BS/70/2009, Warszawa: CBOS.
 4. Dolado J.J., Jimeno J.F., Felgueroso F. (2000), Youth Labour Markets in Spain: Education, Training and Crowding Out, "European Economic Review", vol. 44, s. 943-956.
 5. Dolton P., Vignoles A. (2000), The Incidence and Effects of Overeducation in the U.K. Graduate Labour Market, "Economics of Education Review", vol. 19, s. 179-198.
 6. Dooley D., Prause J., Haw-Rowbottom K.A. (2000), Underemployment and Depression: Longitudinal Relationships, "Journal of Health and Social Behavior", vol. 41, s. 421-436.
 7. Frenette M. (2004), The Overqualified Canadian Graduate: The Role of the Academic Program in the Incidence, Persistence, and Economic Returns to Overqualification, "Economics of Education Review", vol. 23, s. 29-45.
 8. Friedland D.S., Price R.H. (2003), Underemployment: Consequences for the Health and Well-Being of Workers, "American Journal of Community Psychology", vol. 32, s. 33-45.
 9. Green F., McIntosh S. (2007), Is there a genuine under-utilization of skills amongst the over-qualified?, "Applied Economics", vol. 39, s. 427-439.
 10. Groot W., Maassen van den Brink H. (2003), The Dynamics of Skills Mismatches in the Dutch Labour Market, w: F. Büchel, A. de Grip, A. Mertens (red.), Overeducation in Europe, Cheltenham (UK): Edward Elgar. s. 49-64.
 11. GUS (2010a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 12. GUS (2010b), Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, materiał na konferencję prasową w dniu 26 października, Gdańsk: US.
 13. GUS (2010c), Popyt na pracę w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: GUS.
 14. GUS (2010d), Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa: GUS.
 15. Kiersztyn A. (2007), Underemployment: nowe zjawisko czy nowy termin?, "Polityka Społeczna" nr 34, s. 17-26.
 16. Kiersztyn A. (2008), Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem, a przestępczością, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 17. Kiersztyn A. (w przygotowaniu), Stuck in a Mismatch? The Persistence of Overeducation During Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland, maszynopis.
 18. McGuinness S. (2006), Overeducation in the Labour Market, "Journal of Economic Surveys", vol. 20, s. 387-418.
 19. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa.
 20. O'Brien G.E., Feather N.T. (1990), The relative effects of unemployment and quality of employment on the affect, work, values, and personal control of adolescents, "Journal of Occupational Psychology", vol. 63, s. 151-165.
 21. Peiro J.M., Agut S., Grau R. (2010), The Relationship Between Overeducation and Job Satisfaction Among Young Spanish Workers: The Role of Salary, Contract of Employment, and Work Experience, "Journal of Applied Social Psychology", vol. 40, s. 666-689.
 22. Poławski P. (2010), Education and the Labor Market. The Case of Poland, w: P. Attewell, K.S. Newman (red.), Growing Gaps. Educational Inequality Around the World, New York: Oxford University Press, s. 239-257.
 23. Robst J. (1995), Career Mobility, Job Match, and Overeducation, "Eastern Economic Journal", vol. 21, s. 539-550.
 24. Rubb S. (2003), Overeducation: a short or long run phenomenon for individuals?, "Economics of Education Review", vol. 22, s. 389-394.
 25. Sicherman N., Galor O. (1990), A Theory of Career Mobility, "Journal of Political Economy", vol. 98, s. 169-192.
 26. Smith H.L. (1986), Overeducation and Uderemployment: An Agostic Review, "Sociology of Education", vol. 59, s. 85-99.
 27. Słomczyński K.M. (2007), Skale zawodów według wymogów kwalifikacyjnych, złożoności pracy, wynagrodzenia materialnego i prestiżu, w: H. Domański, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński (red.), Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 149-198.
 28. Thurow L.C. (1972), Education and Economic Equality, "The Public Interest", vol. 28, s. 66-81.
 29. Tsang M.C., Rumberger R., Levin H.M. (1991), The impact of surplus schooling on worker productivity, "Industrial Relations", vol. 30(2), s. 209-228.
 30. UNDP (2007), Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, Warszawa: UNDP.
 31. Verhaest D., van der Velden R. (2010), Cross-country differences in graduate overeducation and its persistence, (ROA Research Memorandum, ROA-RM-2010/7).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu