BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serwach Małgorzata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych i ich kontekst
Contextuality of the Medical Services Recipients' Rights
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1, s. 19-23, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna państwa, Polityka zdrowotna, Ochrona zdrowia, Prawa pacjenta, Etyka zawodowa
Social policy, Health care policy, Health care protection, Patient's rights, Professional ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzona w życie w czerwcu ub. roku ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera, jak wynika z samego jej tytułu, katalog uprawnień przyznanych osobie, której zostały udzielone świadczenia zdrowotne. Pacjentowi przyznanych zostało czternaście różnych uprawnień. Co do zasady zostały one wprowadzone do postanowień ustawy o prawach pacjenta z wyłączeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wynika z przepisów ustawy o tym samym tytule. Przedstawienie wszystkich prerogatyw pacjenta oraz powstających na ich tle wątpliwości wymaga dokonania szczegółowej analizy. Dlatego przedmiotem niniejszego artykułu są podstawowe prawa pacjenta: do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do świadczeń zdrowotnych. Prawa te funkcjonują równolegle obok siebie, co skłania do analizy, jaki jest zakres obu uprawnień. W szczególności celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy de facto ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje w tej mierze dodatkowe uprawnienia. Przedstawiona zostaje też różnica pomiędzy świadczeniami zdrowotnymi oraz świadczeniami opieki zdrowotnej oraz warunki, jakim udzielanie takich świadczeń powinno odpowiadać. Wszystkie wskazane zagadnienia zostały poparte bogatym orzecznictwem sądów polskich. Dodatkowo omówione zostały sankcje niedochowania praw pacjenta oraz sytuacje, w których dopuszczalne jest ograniczenia takich praw. (abstrakt oryginalny)

Act of patient laws and Spokesman Patient Laws from 6.11.2008 includes index of rights, which were admitted person, who were given medical healthy services. Subject of this article are primary patient laws to healthy services and medical procedure paid from public money. These rights are in parallel, this is why is necessary case study of each law. Author of this article presents difference between individual rights and comparison them. All this issue were present background on rich judgment of polish courts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jończyk. J. (2007), Publiczna opieka zdrowotna, "Prawo i Medycyna" nr 1.
  2. Nestorowicz M., red. (2009), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia sp. z.o.o.
  3. Świderska M. (2009), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w: M. Nestorowicz (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia sp. z.o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu