BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej Marian (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Europejski Komitet Praw Społecznych Rady Europy)
Tytuł
Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych
Romas' Social Rights under the Council of Europe the 1965 Collective Complaints Procedure
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 2, s. 1-5, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Romowie, Mniejszości narodowe, Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe, Pomoc społeczna, Państwa członkowskie
Romany, Ethnic minority, Human rights, International law, Social assistance, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Komitet Praw Społecznych Rady Europy
Abstrakt
Autor analizuje orzeczenia Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy wydane w ramach procedury skarg zbiorowych w ostatnich trzech latach w sprawach wniesionych przeciwko następującym państwo członkowskim Unii Europejskiej: Bułgaria, Francja, Grecja i Włochy. Komitet orzekł, że władze tych państw naruszyły praw społeczne Romów chronione Europejską Kartą Praw Społecznych: prawo do pomocy społecznej (art.13), prawo rodzin Romów do ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej, prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną (art.30), prawo do mieszkania (art.31) oraz prawo do ochrony przed dyskryminacją. We wszystkich przedstawionych sprawach Komitet orzekł, że wymienione państwa członkowskie EU nie dotrzymały międzynarodowego obowiązku integracji Romów. Romowie w nieproporcjonalnym stopniu są narażeni na bezrobocie, biedę, złe warunki mieszkaniowe, brak opieki lekarskiej i w ponad przeciętnym stopniu są ofiarami dyskryminacji. Przedstawione w artykule orzeczenia wskazują na aktywną rolę Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w ochronę praw społecznych Romów - najliczniejszej mniejszości etnicznej w Europie. (abstrakt oryginalny)

Author presents collective complaint cases brought by NGO's against four EU Member States: Bulgaria, France, Italy and Greece during past three years to the European Committee of Social Rights of the Council of Europe (ECSR CoE). The Committee adjudicated those cases found out that the following Roma's social rights were violated: right to social assistance protected by art. 13 of the Revised European Social Charter (RESC); right of the Roma's families to social, legal and economic protection guaranteed by art. 16 RESC; right to protection against poverty and social exclusion declared in art. 30 of the RESC; right to housing - art. 31 RESC and right not to be discriminated against on the ground of origin - art. E of the RESC. The above mentioned decisions taken by the European Committee of Social Rights shows that some EU Member States do not cope with their international obligations to integrate Roma's. Roma's are disproportionately affected by unemployment, poverty, bad housing, poor health standards, violence and discrimination. Those decisions provides strong evidence that European Committee of Social Rights takes very active part in integration and well being of Roma's - the largest ethnic minority in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Liégeois J.P. (2007), Roma in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
  2. Memorandum by the Council of Europe Commissionar for Human Rights, Mr. Thomas Hammarberg (2008), folloning his visit to Italy of 19-20 June, Strasbourg, 28 July, CommDH (2008)18, § 18.
  3. Świątkowski A.M. (2004), Quasi-judykacyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, "Państwo i Prawo" z. 9(703).
  4. Świątkowski A.M. (2006), Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa: C.H. Beck.
  5. Świątkowski A.M. (2007), European Committee of Social Rights, w: A.M. Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International Supervision, ed. G.P. Politakis, Geneva: International Labour Office.
  6. The imperative of Roma integration: More than just a 'summer story (2010), speach by Vivine Reding, Vice-President of the European Commission presented at the Council of Europe High Level Meeting on Roma and Travellers, 20 October, Strasbourg.
  7. The situation of Roma in France and in Europe (2010), Joint Information Note by Vice-President Viviane Reding, Commissioner László Andor and Commissioner Cecilia Malmström. 1 September.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu