BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biczkowski Mirosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim
Non-Agricultural Economic Activity of Farmers in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Rural areas, Arable farm, Business activity, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki aktywizacji zawodowej oraz poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej części przedstawiono ogólnie zagadnienia pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej przez rolników w ramach gospodarstw rolnych. W drugiej części w celu rozpoznania przyczyn i uwarunkowań społeczno-gospodarczych gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą poddano szczegółowej analizie 332 gospodarstwa, którą przeprowadzono na podstawie badań ankietowych wykonanych w ramach projektu Agrinpol. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the issues of economic activity and sources of extra income sought by the population of rural areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The first section shows non-agricultural activities undertaken by farmers on their farms. The second part of the paper analyses 332 farms of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in order to define reasons and socio-economic conditions of the farms which have undertaken the above activity. The study, which is part of the Project 'AgrinpoP, was based on a survey carried out among the above-mentioned farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2003. Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. IGiPZ PAN, Warszawa, Przegląd Geograficzny, t. 75, z. 3.
 2. Czarnecki A., 2005. Obszary wiejskie, urbanizacja, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich pod red. A. Rosnera, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 3. De Vries B., 2000. Multifunctional Agriculture in the International Context: A Review, The Land Stewardship Project.
 4. Kołodziejczak A., 2005. Wpływ rolnictwa wielofunkcyjnego na przemiany gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Obszary sukcesu na polskiej wsi pod red. B. Głębockiego i U. Kaczmarek, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 5. Kołodziejczyk D., 2004. Pozarolniczą działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin. [w:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich pod red. E. Pałki, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
 6. Krzyżanowska K. (red.), 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 7. Przykłady przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach wiejskich, 2001, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań, 8-20.
 8. Rosner A., 2002. Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy, [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej pod red. M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowskiej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Rudnicki R., Biczkowski M., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich pod red. E. Pałki, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
 10. Wilkin J., 2003. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 11. Zegar J.S., 2000. Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji, Studia i Monografie, nr 101, ZERiGŻ, Warszawa.
 12. Zegar J.S., Gruda M., 2000. Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu