BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Finansowanie działań umożliwiających pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów przez właścicieli gospodarstw rolnych
Financing Activities Enabling Gaining Alternative Income by Farms' Owners
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 25-34, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Działalność gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Źródła finansowania, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Agrotourism, Business activity, Arable farm, Source of financing, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono źródła finansowania działań, dzięki którym rolnicy pozyskują alternatywne źródła dochodów. Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie agroturystyki, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz dopłaty bezpośrednie. Analiza zebranego materiału badawczego dowodzi znaczących możliwości finansowania agroturystyki oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto dopłaty bezpośrednie są zaliczane do alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. Finansowanie tych działań wpływa na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The sources of financing actions enabling gaining alternative incomes by farmers were presented in the paper. Particular attention was paid to financing agrotourism, non-agricultural activity, breeding and direct payments. The analysis of collected material proved significant possibilities of financing agrotourism and non-agricultural activity. Moreover, direct payments enabled to gain alternative incomes by farmers. Financing these actions influence multifunctional development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Che D., Veeck A., Veeck G., 2005. Sustaining and strengthening the agritourism product: Linkages among Michigan agritourism destinations. Agriculture and Human Values 22, 225-234.
  2. Dane źródłowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, efrwp.com.pl/polish/efekty/tabe-la/tab_all2008.htm
  3. Ewolucja płatności bezpośrednich w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej, http://www.min-rol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie
  4. Guyomard H., Mouel L.Ch., Gohin A., 2004. Impacts of alternative agricultural income supports schemes on multiple policy goals. European Review of Agricultural Economics, Vol. 31 (2), 125-148.
  5. Jalnik M, 2006. Finansowanie i rozwój działalności agroturystycznej. Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 39, Warszawa, 231-239.
  6. Matlegiewicz M., 2008. Źródła finansowania działalności agroturystycznej. Acta Sei. Pol. Oeconomia 7(3), 51-66.
  7. Opracowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopMo-dules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleId=853&TabOrgID=1055&An nouncementld=7947
  8. Wykorzystanie środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w województwach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu