BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baca Bartosz (PricewaterhouseCoopers), Gorlewski Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Formy udziału inwestorów prywatnych w rozwoju portów lotniczych - prywatyzacja i kontrakt menedżerski
Forms of Share of Private Investors in Development of Airports: Privatisation and Managerial Contract
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 51-62, tab., bibliogr., 5 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Finansowanie inwestycji, Inwestor indywidualny, Prywatyzacja
Airports, Investment financing, Individual investors, Privatisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzmożony w ostatnich latach ruch pasażerski w transporcie lotniczym spowodował konieczność podjęcia dynamicznych działań w zakresie rozwoju portów lotniczych w Polsce, których przepustowość może być niewystarczająca. Rozbudowa i modernizacja portów wymaga znacznych nakładów finansowych. Analizy polskiego rynku lotniczego pokazują, że do 2020 roku potrzeby inwestycyjne w sektorze lotnictwa wyniosą nawet do 3 mld euro. Źródeł finansowania takich inwestycji jest kilka, poza środkami własnymi portów lotniczych mogą to być środki budżetowe, fundusze europejskie, ale również kapitał prywatny. Poprawa efektywności funkcjonowania lotnisk to nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także zmiany w modelu zarządzania, w szczególności dążenie do modelu biznesowego odpowiadającego oczekiwaniom pasażerów, a także odpornego na wahania koniunktury.(fragment tekstu)

Growing passenger traffic in air transport determines activities in the field of development of the Polish airports whose capacity may be insufficient. The development and modernisation of airports requires substantial investment outlays. The article presents financial sources of such investments besides airports' own funds. In view of investment needs of the Polish air market, the sources come from the budget, European funds and also private capital. In this context within private funding, the article discusses on the basis of examples the possibilities of cooperation within the privatisation process as well as managerial contracts. The improvement of effectiveness of airports consists not only in the modernisation of the infrastructure but also changes in the management model, in particular in the aspiration to achieve the business model corresponding to expectations of passengers, at the same time resistant to the economic situation fluctuations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borek M., Nadchodzi czas portów lotniczych, "Polska Gazeta Transportowa", 2007, nr 12.
  2. Marciszewska E., Zasady i źródła infrastruktury transportu lotniczego, w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Nr 535.
  3. Marciszewska E., Kaliński D., Transport lotniczy, w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, ITE-PIB, Warszawa 2006.
  4. Müeller J., Ayala C. N., The economic regulation of airports in a liberalized environmental, w:Liberalizacja i deregulacja transportu, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
  5. Tłoczyński D., Wpływ polityki otwartego nieba na funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych w Polsce, w: Liberalizacja i deregulacja transportu, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu