BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria, Dyduch Monika, Szkutnik Włodzimierz
Tytuł
Wybrane modele i analizy rynku pracy : uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, 125 s., tab., rys., aneks, bibliogr. s. 123-125
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Bezrobocie, Modele ekonometryczne, Modelowanie procesów gospodarczych, Analiza rynku pracy, Przegląd literatury
Labour market, Economic growth, Factors of economic growth, Unemployment, Econometric models, Economic process modeling, Labour market analysis, Literature review
Abstrakt
Omówiono mechanizmy równowagi na rynku pracy w kontekście wzrostu ekonomicznego. Zanalizowano powiązania procesów wzrostu gospodarczego i rynku pracy w okresach następujących po kryzysie gospodarczym. Dokonano szczegółowej analizy dynamiki parametrów charakteryzujących rynek pracy wybranych państw UE i Polski. Przedstawiono nieklasyczne podejście do problematyki istotnej w badaniach rynku pracy w analizie aktywności zawodowej i stopy bezrobocia. Analizy parametrów rynku pracy odniesiono do standardów światowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion Ph., Howitt P.: Endogenous Growth Theory. The MIT Press Cambridge, London 1998.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. GUS, Warszawa 2009.
 3. Beale R., Jackson T.: NeuralComputing: An Introduction, Bristol and Philadelphia 1992.
 4. Balcerowicz-Szkutnik M.: Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice 2005.
 5. Białasiewicz J.: Falki i aproksymacje. WNT, Warszawa 2000.
 6. Cichocki A., Unbehauen R.: Neural Networks for Optimization and Signal Processing. Willey 1994.
 7. Fausett L.: Fundamentals of Neural Networks. Prentice Hall 1994.
 8. Freeman J.A., Skapura D.M., NN. Algorithms, Application and Programming Techniques, Addison-Wesley 1991.
 9. Janczak A.: Identification of Nonlinear Systems Using Neural Networks and Polynomial Models. Springer Verlag 2005.
 10. Kaźmierczak Z.: Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza. UŁ, Łódź 1995.
 11. Kohonen T.: Self-Organization Map. Springer Verlag 1995.
 12. KorbiczJ., Obuchowicz A., Uciński D.: Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania. Warszawa 1994.
 13. Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos. WNT, Warszawa 2002.
 14. Kryńska E.: Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna. UŁ, Łódź 1996.
 15. Malarska A.: Diagnozowanie determinantów bezrobocia w Polsce nieklasycznymi metodami statystycznymi. Piktor, Łódź 2007.
 16. MańdziukJ.: Sieci neuronowe typu Hopfielda, teoria i przykłady zastosowań. Warszawa 2000.
 17. Masters T.: Sieci neuronowe w praktyce, programowanie w języku C++. WNT, Warszawa 1996.
 18. Popyt na pracę w 2008. GUS, Warszawa 2009.
 19. Pham D.T., Liu X.: Neural Networks for Identification. Prediction and Control, Springer Verlag 1995.
 20. Przejście z pracy na emeryturę. GUS, Warszawa 2007.
 21. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 22. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
 23. Tadeusiewicz R.: Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C++. PAU, Kraków 2007.
 24. Unia Europejska - wskaźniki krótkookresowe. GUS, Warszawa 2007.
 25. Weife A.: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. PWE, Warszawa 2009.
 26. Wojtaszczyk P.: Teoria falek. PWN, Warszawa 2000.
 27. Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności. GUS, Warszawa 2007.
 28. Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu. Red. W. Pacho, M. Garbicz. SGH, Warszawa 2008.
 29. Yamarone R.: The Trader 's Guide to Key Economic Indicators. Heiion, Gliwice 2006.
 30. Zag/er M.: Growth and employment in Europe. Vienna University 2003.
 31. Zielonka A., Grzymkowski R.: Zastosowanie teorii falek w zagadnieniach brzegowych. Wykłady z Modelowania Matematycznego 5. WPKJS, Gliwice 2004.
 32. Żurada J., Barski M., Jędruch M.: Sztuczne sieci neuronowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 33. http://www.nbp.pl
 34. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 35. http://www.gpw.pl
 36. www.diagnoza.com/pliki/raporty/diagnoza_raport_2009.
 37. www.rynekpracy,pl
 38. www.stat.gov.pl/eutostat
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu