BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszyn Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podejście nowej ekonomii keynesowskiej do polityki reguł : (w świetle analizy reguły J. B. Taylora)
New Keynesian Approach to Rule Policy : (Analysis of Taylor Rule)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 208, s. 91-108
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza : aspekty teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Keynesizm, Polityka gospodarcza, Neokeynesizm, Polityka makroekonomiczna, Reguła Taylora
Keynesian theory, Economic policy, Neokeynesian, Macroeconomic policy, Taylor rule
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekt często pomijany przez teoretyków zajmujących się regułami typu taylorowskiego, a mianowicie, na podkreślaną wielokrotnie przez autora reguły J. B. Taylora, konieczność elastycznego stosowania tych reguł. Zresztą, według Taylora, nie muszą one mieć wcale postaci jakiejkolwiek formuły matematycznej. Mogą być jedynie ściśle określonymi celami i wytycznymi polityki gospodarczej, w połączeniu z określeniem typu reakcji władz decyzyjnych na określone zdarzenia gospodarcze. Takie pojmowanie stosowania reguł aktywnych w gospodarce, znacznie przybliża Taylora do zwolenników "przewidywalnej polityki" uznaniowej. Zjawisko zacierania się granic pomiędzy współcześnie postulowanym wariantem polityki uznaniowej i nowym wariantem polityki reguł w obrębie nurtu nowego keynesizmu jest tematem niniejszego tekstu. (fragment tekstu)

The paper examines Taylor rule as an example of active rules. This sort of rules reacts in response to changes in economy (f.e. in rate of unemployment or price level). The first part of paper presents evaluation of concepts about monetary policy and about the famous debate between keynesizm and monetarizm: disrections versus rules. This question is still considered and developed by New Keynesian. New Keynesizm doesn't advocate for pure discretions any more. But there is some scepticizm about rules that can be applied successfully in a practical policymaking environment. The Taylor rule gives possibility to unify in one some simply algebraical rule two very important properties required from good policy: flexibility and credibility. At the same time elasticity in applying rule in practice can result in difficulties in distinguishing between policy "responsive" rule and "constrained discretion". In the last section of paper Taylor rule is analysed according to concepts of New Keynesizm. Especially issues like neutrality of money and the role of rational expectations in effectiveness of policy are considered. A new consensus model is a proof how Taylor rule is important in modern economic theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Arestis, The Nature and Role of Monetary Policy When Money is Endogenous, NBER 2003, Working Paper No 374
 2. B.S. Bernanke, F.S. Mishkin, Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy? Working Papers 5893, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1997
 3. R. Grzęda Latocha, Ekonometryczna analiza determinantów decyzji monetarnych w strefie euro z użyciem danych ankietowych. Dysertacja doktorska 2004
 4. R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 1997
 5. J. Jääskelä, J. McKeown, Misperceptions and monetary policy in a New Keynesian model. Working Paper no. 278. Bank of England, October 2005
 6. N. G. Mankiw, W. Scarth, Macroeconomics, New York: Worth Publishers, 2001
 7. T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996
 8. L .H. Meyer, Does money Matter, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2003
 9. E. Nelson, U.K. Monetary Policy 1972-1997: A Guide using Taylor Rules, CEPR Discussion Paper no. 2931 (August 2001)
 10. P. Österholm, The Taylor Rule: a Spurious Regression? National Bureau of Economic Research, Cambridge 2003
 11. D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000
 12. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 13. S. Solomon, Gra o zaufanie, Philip Wilson, Warszawa 2000
 14. J. B. Taylor, Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39 (December 1993)
 15. J. B. Taylor, Macroeconomic Policy in a World Economy. W.W. Norton, New York, 1999
 16. A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu