BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garczarczyk Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mocek Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koniunktura na rynku usług finansowych w Polsce w ujęciu regionalnym
Business Cycle on Financial Service Market in Poland in Regional Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 115, s. 76-103, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Rynek usług bankowych, Rynek usług ubezpieczeniowych, Sektor finansowy, Cykl koniunkturalny, Metoda testu koniunkturalnego
Financial services market, Banking services market, Insurance services market, Financial sector, Business cycles, Business condition test method
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region pomorski, Region wielkopolski, Region centralny, Region wschodni, Region południowy
Pomorskie Region, Wielkopolska region
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą zdiagnozowania zróżnicowania regionalnego koniunktury na rynku usług finansowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych. Dokonano analizy porównawczej cykli koniunkturalnych w sektorze finansowym w wyodrębnionych pięciu regionach a mianowicie: pomorski, wielkopolski, centralny, wschodni, i południowy. Bazą źródłową do prezentowanych w opracowaniu analiz stanowiły wyniki cokwartalnego monitoringu metodą testu koniunktury prowadzone w blisko 450 placówkach bankowych oraz w 400 placówkach ubezpieczeniowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. W opracowaniu analizy obejmują lata 1999-2008 (fragment tekstu)

The article is an attempt to estimate changes on the financial services market in Poland in the years 1999 - 2008 in the regional approach. Five regions: Pomeranian [pomorskim], Greater Poland [wielkopolskim], Central, East and South Poland have been singled out. The analysis has been led on three levels: financial services market (including banking and insurance), banking services market and insurance services market. The analyses presented in this paper have been based on quarterly business tendency surveys conducted in banking and insurance institutions performed by the Department of Marketing Research at the Poznań University of Economics since 1992. An estimate of regional disparities in the economic situation has been performed by means of the business cycle morphological analysis. The estimate has been made for basic measures of the situation on the banking services market and insurance services market. (original abstract))
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004
  2. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006
  3. Bieć M., Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, Prace i Materiały IRG, nr 48, SGH, Warszawa 1996
  4. Drozdowicz-Bieć M., Regionalne cykle koniunkturalne. Doświadczenia światowe -implikacje dla Polski, „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy" 2008, nr 3
  5. Garczarczyk J., Matusewicz R., Mocek M., Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001
  6. Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006
  7. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004
  8. Mocek M., Business Tendency Fluctuations on the Insurance Market in Poland in the Years 1993-2006, w: Theoretical and Empirical Aspects of Business Activity in Poland under Transition, (red.) R. Barczyk, Zeszyty Naukowe nr 95, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007
  9. Wskaźniki wyprzedzające, red. M. Drozdowicz-Bieć, Prace i Materiały IRG, nr 77, SGH, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu