BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa
Role of Land Rents in Sustainable Development of Agriculture
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 65-72, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Renta ekonomiczna, Renta gruntowa, Renty, Ład społeczny, Rozwój rolnictwa
Economic annuities, Land annuities, Annuities, Social order, Agriculture development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie roli rent gruntowych w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Autorzy rozumieją zrównoważenie jako realizację triady ładów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Uznając, że zrównoważenie środowiskowe jest w polskim rolnictwie względnie osiągnięte, doszukują się możliwości wyrażenia dwóch pozostałych równowag. Konstatując, można uznać, że ze zrównoważeniem społecznym mamy do czynienia, gdy następuje parytetowa względem innych działów gospodarki opłata pracy własnej. Z kolei zrównoważenie ekonomiczne występuje wówczas, gdy generowana jest nadwyżka ekonomiczna umożliwiająca reprodukcję rozszerzoną zasobów i struktur. Podjęto także próbę sformułowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej do procesów zachodzących we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na czynniki instytucjonalne. Stawia się tezę, że renta instytucjonalna należy do najtrwalszych rent ekonomicznych, zważywszy na kierunek rozwoju, który obrało europejskie rolnictwo. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to indicate of the role of land rent in the sustainable development of agriculture. The authors understand sustainability as the implementation of the triad of persecution: the economic, social and environmental. Recognizing that the environmental sustainability in Polish agriculture is relatively achieved, they seek to express the other two equilibrium. It can be concluded, that the social sustainability is to have within when there is the parity charged their own work in relation to other sectors of the national economy. Sustainable economic occurs when the surplus is generated, which allowing to make the expanded reproduction of resources and structures. One makes an attempt to find the most adequate conception of land rent creation at present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One argues that the institutional rent is the only durable economic rent in the European agricultural sector regarding chosen direction of CAP evolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Dresler E., 2006. Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Roczniki Naukowe SERiA, t.VIII, z. 4, Warszawa-Poznań.
 2. Czyżewski B., 2008. Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin.
 3. Czyżewski B., 2009a. Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, XI/2, Poznań-Olsztyn.
 4. Czyżewski B., 2009b. The evolution of land rent theory and its significance for the EU agriculture, Proceedings of the international Scientific Conference Economic Science for Rural Development, Jelgava.
 5. Czyżewski B., 2009c. The land rent category in mainstream economics and its contemporary applications, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2009/1, Poznań.
 6. Czyżewski B., 2010. Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, "Ekonomista" 2/2010.
 7. Czyżewski B., Matuszczak A., 2010. Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [w:] A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych - problemy i wyzwania, Wyd. UEP, Poznań (w druku).
 8. Harasim A., Włodarczyk B., 2000. Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Kraków.
 9. Kapusta E, 2003. Teoria agrobiznesu, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Kulawik J., 2007. Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1, Warszawa.
 11. Lorek E., 2002. Budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej, [w:] A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski (red.), Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, Wyd. WEiSA, Bytom.
 12. Runowicz A., 1984. Kwestia rolna, [w:] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL, Warszawa.
 13. Sztompka R, 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 14. Woś A., Zegar J.S., 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 15. Zalesko M., 2008. Zrównoważony rozwój rolnictwa - analiza historyczno-instytucjonalna, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 16. Zegar J.S., 2000. Dochody ludności chłopskiej, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu