BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berkowski Damian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Porównanie efektywności ekonomicznej nowych i używanych turbin wiatrowych
Comparison of Cost-Effectiveness of New and Used Wind Turbines
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 4 (11), s. 60-67, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Inwestycje, Efektywność ekonomiczna, Odnawialne źródła energii
Ecology, Investment, Economic efficiency, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy porównania opłacalności ekonomicznej nowych i używanych turbin wiatrowych. W analizie wzięto pod uwagę turbiny o dużej mocy stosowane w przemysłowych farmach wiatrowych. W analizie wzięto pod uwagę następujące czynniki: koszt zakupu i montażu turbin wiatrowych, koszt eksploatacji, moc produkcyjną tych urządzeń, cenę energii elektrycznej. W celu dokonania analizy porównawczej zastosowano następujące wskaźniki: NPV, IRR, PI, ROI. Analizy dokonano dla okresu eksploatacji 30 lat w przypadku nowych urządzeń i 10 w przypadku używanych. Zaznaczono również wpływ dotacji państwowych oraz dotacji z funduszy Unii Europejskiej na opłacalność inwestycji. Dotacje można uzyskać jedynie na zakup nowych urządzeń. Wartość dotacji ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu, z tego względu nie brano ich pod uwagę podczas dokonywania analizy. Analiza wykazała iż kluczowymi czynnikami ekonomicznymi są: cena urządzeń a także przychody ze sprzedaży. Nowe urządzenia są bardziej wydajne, produktywne, jednak cena ich zakupu przewyższa wielokrotnie cenę urządzeń używanych. (abstrakt oryginalny)

This article applies to compare the cost-effectiveness of new and used wind turbines. The analysis took into account the high-power turbines used in commercial wind farms. The analysis took into account the following factors: cost of purchase and installation of wind turbines, operating cost, production capacity of these devices, the price of electricity. In order to make a comparative analysis, the following indicators have been used: NPV, IRR, PI, ROI. The analysis was made for the life of 30 years in case of new devices and 10 for used ones. It was also noted the effect of state subsidies and grants from European Union funds for return on investment. Grants can be obtained only for the purchase of new equipment. The value of the grant is determined individually for each project, therefore, were not taken into account in the analysis. The analysis showed that the key economic factors are: the price of the devices and sales income. New devices are more efficient, productive, but their purchase price exceeds the price of the devices used repeatedly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekalski D., Koszty budowy farmy wiatrowej z wykorzystaniem urządzeń z demontażu - studium przypadku, [w:] Planowanie i zarządzanie w energetyce, (red.) P. Borowski, M. Powałka, Wydawnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2009.
  2. http://www.ure.gov.pl, [02.12.2010].
  3. ITEMS Polska Sp. z o.o., www.items.pl, http://www.items.pl/media/uzywaneturbinyitems1.pdf, [26.11.2010].
  4. URE - Urząd Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl), Informacja (nr 3/2010), w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2009.
  5. Wien F., Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii. Energetyka wiatrowa, KEMA Nederland B.V., 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu