BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej
Tytuł
Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, 245 s., tab., rys., bibliogr. s. 237-245
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Systemy wspomagania decyzji, Analiza stochastyczna, Analiza wielokryterialna, Optymalizacja decyzji, Modele podejmowania decyzji, Komputerowe wspomaganie decyzji, Symulacje komputerowe, Przegląd literatury
Decision making under conditions of risk, Decision Support Systems (DSS), Stochastic analysis, Multicriteria analysis, Decision optimization, Decision-making models, Computer aided decision making, Computing simulation, Literature review
Abstrakt
Omówiono ogólnie problematykę poruszaną w ramach badań nad wielokryterialnym podejmowaniem decyzji. Przedstawiono problematykę relacji dominacji stochastycznej. Omówiono pojęcie rozwiązania sprawnego i metody wyznaczania tego typu rozwiązań. Zaprezentowano podstawowe założenia metodologii interaktywnej oraz jej główne wady i zalety. Opisano trzy metody interaktywne rozwiązywania dyskretnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Zaprezentowano zagadnienia związane z: wyborem wariantu inwestycyjnego; średniookresowym planowaniem produkcji; planowaniem zatrudnienia; sterowaniem produkcją; sterowaniem zapasami.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboudi R., Thon D. (1994). Efficient Algorithms for Stochastic Dominance Test Based on Financial Market Data. Management Science, 40, 508-515.
 2. Al-Rashdan D., Al-Kloub B., Dean A., Al-Shemmeri T. (1999). Environmental Impact Assessment and Ranking the Environmental Projects in Jordan. European Journal of Operational Research, 118, 30-45.
 3. Andijani A.A. (1998). A Multi-criterion Approach for Kanban Allocation. Omega, 26, 483-493.
 4. Badania operacyjne. (1997). Red. E. Ignasiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Bawa V.S., Lindenberg E.B., Rafsky L.C. (1979). An Efficient Algorithm To Determine Stochastic Dominance Admissible Sets. Management Science, 25, 609-622.
 6. Behrens W., Hawranek P.M. (1993). Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. United Nations Industrial Development Organization, Warszawa.
 7. Benayoun R., de Montgolfier J., Tergny J., Larichev O. (1971). Linear Programming with Multiple Objective Functions: Step Method (STEM). Mathematical Programming, 8, 366-375.
 8. Berkley B.J. (1993). Simulation tests of FCFS and SPT Sequencing in Kanban Systems. Decision Sciences, 24, 218-227.
 9. Berkley B.J., Kiran A.S. (1991). A Simulation Study of Sequencing Rules in a Kanban-controlled Flow Shop. Decision Sciences, 22, 559-582.
 10. Bernoulli D. (1954). Exposition of a New Theory of the Measurement of Risk (przekład z oryginału łacińskiego: Specimen Theoriae Novae de MensuraSortis. Comentari Academiae Scientarum Imperialis Petropolitanae, St. Petersburg, 1738). Econometrica, 22, 23-36.
 11. Bitran G.R., Tirupati D. (1993). Hierarchical Production Planning. W: Logistics of Production and Inventory. Eds. S.C. Graves, A.H.G. Rinnooy Kan, P.H. Zipkin. Elsevier Science Publishers, B.V., 523-568.
 12. Błażewicz J., Cellary W., Słowiński R., Węglarz J. (1983). Badania operacyjne dla informatyków. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 13. Bolesta-Kukułka K. (2003). Decyzje menedżerskie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Chankong V., Haimes Y.Y. (1983). Multiobjective Decision Making. Theory and Methodology. Elsevier Science Publishing, New York.
 15. Charnes A., Cooper W.W. (1977). Goal Programming and Multiple Objective Optimization. Part I. European Journal of Operational Research, 1, 39-54.
 16. Costa J.P., Melo P., Godinho P., Dias L.C. (2003). The AGAP System: a GDSS for Project Analysis and Evaluation. European Journal of Operational Research, 145, 287-303.
 17. De Oliveira F., Volpi N.M.P., Sanquetta C.R. (2003). Goal Programming in Planning Problem. Applied Mathematics and Computation, 140, 165-178.
 18. Decyzje menedżerskie z Excelem. (2000). Red. T. Szapiro. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Dmytrów K. (2004). Porównanie kilku podejść w wyznaczaniu optymalnej wielkości poziomu zamawiania w modelu (Q, r). W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 87-97.
 20. Dmytrów K., Koczkodaj R. (2003). Zastosowanie modelu (Q, r) z mieszaniną zaległych zamówień i utraconej sprzedaży z ograniczeniami poziomu obsługi dla wyznaczenia optymalnego poziomu gotówki w bankomacie banku komercyjnego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 81-93.
 21. Dominiak C. (1998). Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '98. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 107-120.
 22. Ehrgott M. (2005). Multicriteria Optimization. Springer, Berlin.
 23. Ferrari P. (2003). A Method for Choosing from among Alternative Transportation Projects. European Journal of Operational Research, 150, 194-203.
 24. Finkel R.A., Bentley J.L. (1974). Quad Trees. A Data Structure for Retrieval on Composite Keys. Acta Informatica, 4, 1-9.
 25. Fishburn P.C. (1970). Utility Theory for Decision Making. Wiley, New York.
 26. Fishburn P.C. (1977). Mean-Risk Analysis with Risk Associated with Below-Target Returns. The American Economic Review, 67, 116-126.
 27. Fishman G.S. (1981). Symulacja komputerowa; pojęcia i metody. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. French S. (1986). Decision Theory: An Introduction to Mathematics of Rationality. Wiley, New York.
 29. Gajda J.B. (2001). Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 30. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z. (1987). Programowanie wielokryterialne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Geoffrion A., Dyer, J., Feinberg, A. (1972). An Interactive Approach for Multi-criterion Optimization with an Application to the Operation of an Academic Department. Management Science, 19, 357-368.
 32. Goovaerts M.J., de Vylder F., Haezendonck J. (1984). Insurance Premiums: Theory and Applications. North-Holland, Amsterdam.
 33. Goumas M.G., Lygerou V.A., Papayannakis L.E. (1999). Computational Methods for Planning and Evaluating Geothermal Energy Projects. Energy Policy, 27, 147-154.
 34. Gravel M., Martel J.M., Nadeau R., Price W., Tremblay R. (1992). A Multicriterion View of Optimal Resource Allocation in Job-shop Production. European Journal of Operational Research, 61, 230-244.
 35. Gravel M., Price W.L. (1988). Using the Kanban in Job Shop Environment. International Journal of Production Research, 26, 1105-1118.
 36. Gravel M., Price W.L. (1991). Visual Interactive Simulation Shows How to Use the Kanban Method is Small Business. Interfaces, 21, 22-33.
 37. Graves S.B., Ringuest J.L. (2003). Models & Methods for Project Selection: Concepts from Management Science, Finance and Information Technology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 38. Greco S., Matarazzo B., Słowiński R. (2001). Rough Sets Theory for Multicriteria Decision Analysis. European Journal of Operational Research, 129, 1-47.
 39. Habenicht W. (1982). Quad Trees. A Datastructure for Discrete Vector Optimization Problems. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 209. Springer-Verlag, Berlin, 136-145.
 40. Habenicht W. (1992). ENUQUAD: A DSS-tool for Discrete Vector Optimization Problems. In: Multicriteria Decision Making: Methods - Algorithms - Applications. Eds. M. Cerny, D. Gluckaufowa, D. Loula. Institute of Economics, Czechoslovak Academy of Science, Prague, 66-74.
 41. Hadar J., Rüssel W.R. (1969). Rules for Ordering Uncertain Prospects. The American Economic Review, 59, 25-34.
 42. Heidenberger K., Stummer Ch. (1999). Research and Development Project Selection and Resource Allocation: a Review of Quantitative Modelling Approaches. International Journal of Management Reviews, 1, 197-224.
 43. Heizer J., Render B. (2004). Operations Managment. Pearson Education, Upper Saddle River.
 44. Huang CC, Kira D., Vertinsky I. (1978). Stochastic Dominance Rules for Multiattribute Utility Functions. Review of Economic Studies, 41, 611-616.
 45. Huang CC, Kusiak A. (1996). Overview of Kanban System. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 9, 169-189.
 46. Hum S.H., Lee C.K. (1998). JIT Scheduling Rules: a Simulation Evaluation. Omega, 26, 381-395.
 47. Ignizio J.P. (1976). Goal Programming and Extensions. Lexington Books, Lexington.
 48. Jajuga K, Jajuga T. (2007). Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 49. Jaszkiewicz A., Słowiński R. (1999). The Light Beam Search Approach - An Overview of Methodology and Applications. European Journal of Operational Research, 113,300-314.
 50. Kahneman D., Tversky A. (1979). Prospect Theory: an Analysis of Decisions Under Risk. Econometrica, 47, 262-291.
 51. Kaliszewski I. (1997). Korzystanie z informacji typu względnego w algorytmach wspomagania decyzyjnego typu algorytmu Ziontsa-Walleniusa. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Absolwent, Łódź, 265-278.
 52. Kaliszewski I., Michałowski W. (1999). Searching for Psychologically Stable Solutions of Multiple Criteria Decision Problems. European Journal of Operational Research, 118,549-562.
 53. Kearns G.S. (2004). A Multi-objective, Multi-criteria Approach for Evaluating IT Investments: Results from Two Case Studies. Information Resources Management Journal, 17, 37-62.
 54. Keeney R.L., Raiffa H. (1993). Decisions with Multiple Objectives. Preferences and Value Tradeoffs. Cambridge University Press, Cambridge.
 55. Konarzewska-Gubała E. (1980). Programowanie przy wielorakości celów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 56. Kopańska-Bródka D. (1999). Optymalne decyzje inwestycyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 57. Korhonen P. (2005). Interactive Methods. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Eds. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott. Springer, Berlin, 641-665.
 58. Korhonen P., Laakso J. (1986). A Visual Interactive Method for Solving the Multiple Criteria Problem. European Journal of Operational Research, 24, 277-287.
 59. Krajewski L.J., Ritzman L.P. (1990). Operations Management. Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 60. Krawczyk S. (1990). Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 61. Krzyżaniak S. (2005). Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 62. Lee J.W., Kim S.H. (2000). Using Analytic Network Process and Goal Programming for Independent Information System Project Selection. Computers & Operations Research, 27, 367-382.
 63. Leshno M., Levy H. (2002). Preferred by "all" and preferred by "most" Decision Makers: Almost Stochastic Dominance. Management Science, 48, 1074-1085.
 64. Levy H. (1992). Stochastic Dominance and Expected Utility: Survey and Analysis. Management Science, 38, 555-593.
 65. Levy H., Kroll Y. (1979). Efficiency Analysis with Borrowing and Lending: Criteria and Effectiveness. The Review of Economics and Statistics, 61, 125-130.
 66. Lootsma F.A., Mensch T.C.A., Vos F.A. (1990). Multi-criteria Analysis and Budget Reallocation in Long-term Research Planning. European Journal of Operational Research, 47, 293-305.
 67. Loukil T., Teghem J., Fortemps Ph. (2000). Solving Multi-objective Production Scheduling Problems with Tabu-search. Control and Cybernetics, 29.
 68. Loukil T., Teghem J., Tuyttens D. (2005). Solving Multi-objective Production Scheduling Problems Using Metaheuristics. European Journal of Operational Research, 161,42-61.
 69. Lummus R.R. (1995). A Simulation Analysis of Sequencing Alternatives for JIT Lines Using Kanbans. Journal of Operations Management, 13, 183-191.
 70. Machała R. (2001). Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 71. Marcinek K. (1998). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 72. Markowitz H.M. (1952a). The Utility of Wealth. Journal of Political Economy, 60, 151-158.
 73. Markowitz H.M. (1952b). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 77-91.
 74. Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Wiley, New York.
 75. Martel J.M., D'Avignon G.R. (1982). Project Ordering with Multicriteria Analysis. European Journal of Operational Research, 10, 56-69.
 76. Matczewski A. (1990). Zarządzanie produkcją przemysłową. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 77. Mavrotas G., Diakoulaki D., Capros P. (2003). Combined MCDA-IP Approach for Project Selection in Electricity Market. Annals of Operations Research, 120, 159-170.
 78. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. (2006). Red. T. Trzaskalik. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 79. Michałowski W., Szapiro T. (1992). A Bi-reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. Operations Research, 40, 247-258.
 80. Miszczyńska D., Miszczyński M. (1998). Optymalna polityka zapasów. Uwagi na temat eksperymentów symulacyjnych. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych, część II. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 159-167.
 81. Moselhi O., Deb B. (1993). Project Selection Considering Risk. Construction Management and Economics, 11, 45-52.
 82. Muliere P., Scarsini M. (1989). A Note on Stochastic Dominance and Ineguality Measures. Journal of Economic Theory, 49, 314-323.
 83. Nijkamp P., Spronk J. (1980). Interactive Multiple Goal Programming: Evaluation and Some Results. In: Multiple Objective Decision Making, Theory and Applications, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 177. Eds. G. Fandel, T. Gal. Springer-Verlag, Berlin, 278-293.
 84. Nowak M. (2000). Wielokryterialne wspomaganie sterowania procesem produkcyjnym z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. Akademia Ekonomiczna w Katowicach (praca doktorska).
 85. Nowak M. (2003). Q-drzewo w stochastycznym problemie wielokryterialnego podejmowania decyzji. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 417-433.
 86. Nowak M. (2004a). Interactive Approach in Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance. Control & Cybernetics, 4, 463-476.
 87. Nowak M. (2004b). Metody ELECTRE w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych. Decyzje, 2, 35-65.
 88. Nowak M. (2004c). Preference and Veto Thresholds in Multicriteria Analysis Based on Stochastic Dominance. European Journal of Operational Research, 158, 339-350.
 89. Nowak M. (2005a). Interactive Approach and its Applications in Managerial Decision Making. Journal of Economics and Management, 2, 101-126.
 90. Nowak M. (2005b). Investment Projects' Evaluation by Simulation and Multiple Criteria Decision Making Procedure. Journal of Civil Engineering and Management, 11, 193-202.
 91. Nowak M. (2006a). INSDECM - an Interactive Procedure for Stochastic Multicriteria Decision Problems. European Journal of Operational Research, 175, 1413-1430.
 92. Nowak M. (2006b). An Interactive Procedure for Project Selection. W: Multiple Critera Decision Making '05. Ed. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 165-184.
 93. Nowak M. (2007a). Aspiration Level Approach in Stochastic MCDM Problems. European Journal of Operational Research, 177, 1626-1640.
 94. Nowak M. (2007b). Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 95. Nowak M. (2008a). An Application of Interactive Multiple Criteria Technique in Labor Planning. W: Multiple Critera Decision Making '07. Ed. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice (w druku).
 96. Nowak M. (2008b). Średniokresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '08. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice (w druku).
 97. Nowak M., Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaras K. (2002). Inverse Stochastic Dominance and its Application in Production Process Control. W: Multiple Objective and Goal Programming. Recent Developments. Ed. T. Trzaskalik, J. Michnik. Physica-Verlag, Heidelberg, 362-376.
 98. Obłój K. (2007). O zarządzaniu refleksyjnie. MT Biznes, Warszawa.
 99. Ogryczak W. (1997). Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 100. Ogryczak W. (2002). Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. Control and Cybernetics, 31, 975-1003.
 101. Ogryczak W., Ruszczyński A. (1999). From Stochastic Dominance to Mean-risk Models: Semideviations as Risk Measures. European Journal of Operational Research, 116,33-50.
 102. Ogryczak W., Ruszczyński A. (2001). On Consistency of Stochastic Dominance and Mean-semideviation Models. Methematical Programming, 89, 217-232.
 103. Pareto V. (1909). Manual d'economie politique. Paris.
 104. Pawlak Z. (1982). Rough Sets. International Journal of Information & Computer Sciences, 11,341-356.
 105. Pawlak Z. (1991). Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 106. Pin-Yu V.C., Yen-Liang H., Fehling M. (1996). A Decision Support System for Portfolio Selection. Computers in Industry, 23, 141-149.
 107. Porter R.B., Wart J.R., Ferguson D.L. (1973). Efficient Algorithms for Conducting Stochastic Dominance Test on Large Numbers of Portfolio. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8, 71-81.
 108. Pratt J.W. (1964). Risk Aversion in the Small and in the Large. Econometrica, 32, 122-136.
 109. Quirk J.P., Saposnik R. (1962). Admissibility and Measurable Utility Functions. Review of Economic Study, 29, 140-146.
 110. Rajendran Ch. (1995). Heuristics for Scheduling in a Flow Shop with Multiple Objectives. European Journal of Operational Research, 43, 871-884.
 111. Remer D.S., Nieto A.P. (1995a). A Compendium and Comparison of 25 Project Evaluation Techniques. Net Present Value and Rate of Return Methods. Part 1. International Journal of Production Economics, 42, 79-96.
 112. Remer D.S., Nieto A.P. (1995b). A Compendium and Comparison of 25 Project Evaluation Techniques. Ratio, Payback, and Accounting Methods. Part 2. International Journal of Production Economics, 42, 101-129.
 113. Robinson S. (2004). Simulation: The Practice of Model Development and Use. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 114. Roy B. (1990). Wielokryterialne podejmowanie decyzji. Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, Warszawa.
 115. Roy B., Bouyssou D. (1993). Aide Multicritère à la Décision: Méthodes et Cas. Economica, Paris.
 116. Saaty T.L. (1980). The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York.
 117. Santhanam R., Kyprasis J. (1995). A Multiple Criteria Decision Model for Information System Project Selection. Computers & Operations Research, 22, 807-817.
 118. Sarjusz-Wolski Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 119. Shapiro J.F. (1993). Mathematical Programming Models and Methods for Production Planning and Scheduling. W: W: Logistics of Production and Inventory. Eds. S.C. Graves, A.H.G. Rinnooy Kan, P.H. Zipkin. Elsevier Science Publishers B.V., 371-443.
 120. Simon H.A. (1957). Models of Man, Social and Rational. Wiley, New York.
 121. Simon H.A. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 122. Simon H.A. (2007). Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 123. Spector Y., Leshno M., Ben Horin M. (1996). Stochastic Dominance in an Ordinal World. European Journal of Operational Research, 93, 620-627.
 124. Spronk J. (1981). Interactive Multiple Goal Programming. Martinus Nijhoff, The Hague.
 125. Steuer R.E. (1977). An Interactive Multiple Objective Linear Programming Procedure. In: Multiple Criteria Decision Making. Eds. M.K. Starr, M. Zeleny. North Holland, Amsterdam.
 126. Steuer R.E. (1986). Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. Wiley, New York.
 127. Stochastic Dominance Investment Decision Making under Uncertainty. (2006). Ed. H. Levy. Springer, Berlin.
 128. Stone B.K. (1973). A General Class of Three-Parameter Risk Measures. Journal of Finance, 28, 675-685.
 129. Sun M., Steuer R.E. (1996). InterQuad: An Interactive Quad Tree Based Procedure for Solving the Discrete Alternative Multiple Criteria Problem. European Journal of Operational Research, 89, 462-472.
 130. Trzaskalik T. (1990). Multi-objective, Multi-period Planning for a Manufacturing Plant. Engineering Cost and Production Economics, 20, 113-120.
 131. Trzaskalik T. (2003). Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 132. Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 133. Trzpiot G. (2006). Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 134. Trzpiot G., Zaraś K. (1999). Algorytm wyznaczania dominacji stochastycznych stopnia trzeciego. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 75-85.
 135. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001). Racjonalność decyzji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 136. Vickson R.G., Altmann M. (1977). On the Relative Effectiveness of Stochastic Dominance Rules: Extensions to Decreasingly Risk-Averse Utility Functions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 12, 73-84.
 137. Vickson R.G. (1977). Stochastic Dominance Tests for Decreasing Absolute Risk-aversion II: General Random Variables. Management Science, 23, 478-489.
 138. Von Neumann J., Morgenstern O. (1953). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, Princeton.
 139. Wagner H.M., Within T.M. (1958). Dynamic Version of the Economic Lot Size Model. Management Science, 5, 89-96.
 140. Waters D. (2001). Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 141. Whitmore G.A. (1970). Third-Degree Stochastic Dominance. The American Economic Review, 60, 457-459.
 142. Wierzbicki A. (1980). The Use of Reference Objectives in Multiobjective Optimization. In: Multiple Objective Decision Making, Theory and Applications. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 177. Eds. G. Fandel, T. Gal. Springer-Verlag, Berlin, 468-486.
 143. Witkowski J. (1999). Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 144. Wong E.T.T., Norman G., Flanagan R. (2000). A Fuzzy Stochastic Technique for Project Selection. Construction Management and Economics, 18, 407-414.
 145. Wróblewski K.J., Krawczyński R., Kosieradzka A., Kasprzyk S. (1984). Reguły priorytetu w sterowaniu przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 146. Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji. (2004). Red. D. Kopańska-Bródka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 147. Yaari M.E. (1987). The Dual Theory of Choice under Risk. Econometrica, 55, 95-115.
 148. Yu P.L. (1985). Multiple Criteria Decision Making: Concepts, Techniques and Extensions. Plenum Press, New York.
 149. Zadnik Stirn L. (2007). Simplex Algorithm - How it Happened 60 Years Ago. W: Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research. Wydawnictwo Nova Gorica, 41-48.
 150. Zaraś K. (1989). Dominances stochastiques pour deux classes de fonctions d'utilité: concaves et convexes. RAIRO: Recherche Opérationnelle, 23, 57-65.
 151. Zaraś K., Hamdjtou K., Nowak M. (2007). Production Planning and Control: an Approach Based on Rough Sets. W: Multiple Criteria Decision Making '06. Ed. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 57-71.
 152. Zaraś K., Mattel J.M. (1994). Multiattribute Analysis Based on Stochastic Dominance. W: Models and Experiments in Risk and Rationality. Eds. B. Munier, M.J. Machina. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 225-248.
 153. Zarządzanie produkcją. (1992). Red. Z. Jasiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 154. Zawisza M., Trzaskalik T., Trzpiot G. (2000). Implementacja komputerowa dominacji stochastycznych. Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, 12, 233-251.
 155. Zeleny M. (1982). Multiple Criteria Decision Making. McGraw-Hill, New York.
 156. Zionts S., Wallenius J. (1976). An Interactive Programming Method for Solving the Multiple Criteria Problem. Management Science, 22, 652-663.
 157. Zionts S., Wallenius J. (1983). An Interactive Multiple Objective Linear Programming Method for a Class of Underlying Nonlinear Utility Functions. Management Science, 29, 519-529.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu