BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Jan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Stopień ich zastosowania na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju na podstawie wyników badań empirycznych
Sustainability Reporting Standards: the Level of Application in Poland and around the World and the Prospects for Progress in the Light of Empirical Questions
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 26-38, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Standardy jakościowe rachunkowości, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Standardy
Reporting in enterprises, Quality standards of accounting, Enterprise sustainable development, Standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju pod względem celu i zakresu standardów i sprawozdań oraz pożądanych cech informacji zawartych w sprawozdaniach. W artykule przedstawiono również stopień rozpowszechniania sprawozdawczości finansowej na świecie – na podstawie badań literaturowych – oraz w Polsce – na podstawie badań empirycznych autora oraz perspektywy rozwoju jej rozpowszechniania. (fragment tekstu)

The article analyses sustainability reporting standards, presenting the aim and the scope of the standards, and the attributes of desirable information in the statements. The article also presents the extent of the adoption of sustainability reporting statements and prospects around the world in the light of the literature and in Poland based on the author's own empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams C.A., Whelan G. [2009], Conceptualising Future Change in Corporate Sustainability Reporting, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 22, nr 1.
 2. Anderson R.H. [1977], Social Responsibility Accounting: Evaluating Its Objectives, Concepts and Principles, ,,CA Magazine", październik
 3. Application levels [2006],GRI.
 4. Campbell D., Craven B., Shrives P. [2003], Voluntary Social Reporting in Three FTSE Sectors: A Comment on Perception and Legitimacy, ,,Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 16, nr 4.
 5. Exposure Draft of an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting [2008], IASB, May.
 6. G3 Guidelines [2006], GRI.
 7. Gurthie J., Cuganesan S., Ward L. [2008], Industry Specific Social and Environmental Reporting, "Accounting Forum", vol. 32.
 8. Indicators protocols [2006], GRI.
 9. International Survey of Corporate Responsibility Reporting [2008], KPMG.
 10. Jaglińska Z. [1984], Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (zarys problemu), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 7, Warszawa.
 11. Jarugowa A. [1984], Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 7, Warszawa.
 12. Nowak W.A. [2002], Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa, ,,Rachunkowość", nr 2.
 13. Stępień M. [2005], Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków -wyniki badań ankietowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 674.
 14. Szadziewska A. [2006a], Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa [w:] Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, red. Z. Messner, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 15. Szadziewska A. [2006b], Środowiskowa rachunkowość zarządcza jako źródło danych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 16. Trebucq S. [2008], Adoption Of GRI's Guidelines Reporting by European Companies, referat na konferencję EAA, Amsterdam.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu