BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Aktywa niematerialne w sprawozdawczości przedsiębiorstw - stan obecny i kierunki standaryzacji
Intangible Assets in Corporate Financial Reports - the Present State and Trends in Standardisation
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 50-59, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Standaryzacja, Zasoby niematerialne
Reporting in enterprises, Standardization, Intangible assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ujmowania w sprawozdawczości przedsiębiorstw aktywów materialnych. W artykule skoncentrowano się na dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy oceny możliwości generowania informacji o aktywach niematerialnych w ramach obowiązującej aktualnie sprawozdawczości przedsiębiorstw, natomiast druga – wskazania kierunków prac nad standaryzacją ujęcia aktywów niematerialnych w sprawozdawczości. (fragment tekstu)

The current model of financial reporting does not keep abreast of new ways of creating and maintaining company value. It is mainly focused on measuring the material value and financial effects of completed transactions, which can be used to report intangible assets only in a very narrow scope. Analysis of the actual state in the field of reporting intangible assets should be a starting point in the search for ways to modify reporting systems. The targeted model of reporting should show the key indicators of company value that the intangible assets are, i.e. the employees' knowledge and skills, the organisation's culture, the Information technology resources, relations with customers, the list of regular customers, and brand names. Implementing information reporting (including on intangible assets) in the form of business reporting would be a solution to the problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn MSSF [2009], Wydanie 07/2009, Deloitte.
  2. Boniecki M. [2005], Kapitał intelektualny w rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", nr 3.
  3. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  4. Kamela-Sowińska A. [2007], Rachunkowość na zakręcie [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.
  5. Lev B., Zarowin P. [1999], The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, "Journal of Accounting Research", vol. 37 (2).
  6. Marcinkowska M. [2004], Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  7. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) [2007], t. l, SKwP, IASB, Warszawa-Londyn.
  8. Stewart T. [1997], Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Nichols Brealey, London.
  9. Świderska G.K. [2007], Wyzwanie dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.
  10. Wallman S. [1996], The Future of Accounting and Financial Reporting. Part II. The Colonized Approach, "Accounting Horizons", vol. 9, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu