BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawowe uwarunkowania projektowania sprawozdawczości zarządczej
The Fundamentals of Designing Management Reporting
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 69-79, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość zarządcza, Informacja zarządcza, Raportowanie
Reporting in enterprises, Management accounting, Management information, Reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ramowej struktury sprawozdawczości wewnętrznej i podstawowych uwarunkowań jej projektowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadnicza teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że projektowanie systemu sprawozdawczości zarządczej wymaga uwzględnienia wielu czynników odnoszących się do obiegu informacji zarządczej oraz zakresu i organizacji raportowania. (fragment tekstu)

The paper deals with management reporting for the needs of decision makers. The article defines the term according to the views of different authors and then proposes a general structure of management reporting as a starting point for the design process of this system. Three major components are discussed: the circulation of managerial Information, the scope of internal reporting, and the organisation of reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Axon D.A.J. [2003], Best Practices in Planning and Management Reporting, John Wiley & Sons, Hoboken.
 2. Horvath P. [1990], Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 3. Howell R. A., Soucy S. R. [1988], Management Reporting in the New Manufacturing Environment, "Management Accounting", vol. 69, nr 8.
 4. Kardasz A., Szczerbiński A. [2001], Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności [w:] Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 5. Kaura M.N. [2002], Management Control and Reporting Systems. Harmonising Design and Implementation, Response Books, New Delhi.
 6. Nita B. [2009], Sprawozdawczość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, Szczecin.
 7. Oliver L. [2004], Designing Strategic Cost Systems, John Wiley & Sons, Hoboken.
 8. Roehl-Anderson J.M., Bragg S.M. [2004], Controllership. The Work of Managerial Accountant, 7th ed., John Wiley & Sons, Hoboken.
 9. Sawicki K. [2000], Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, Prace Naukowe nr 868, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Sierpińska M. [2007], Istota i przesłanki sporządzania raportów [w:] System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. M. Sierpińska, Vizja Press & IT, Warszawa.
 11. Siwoń B. [1977], Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 12. System informacji strategicznej [2001], red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 13. Świderska G.K. [2003], Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii [w:] Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 14. Terebucha E. [1982], System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 15. Turyna J. [1997], System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 16. Vollmuth H.J. [2003], Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa.
 17. Wierzbicki K. [1996], Kryteria systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie dla potrzeb controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu