BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wojciech A. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koszty środowiskowe w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w świetle regulacji Unii Europejskiej
Environmental Costs in Financial Accounting and Reporting in the Light of European Union Regulations
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 80-88, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Koszty środowiskowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Koszty ochrony środowiska, Prawo WE
Environmental costs, Financial accounting, Financial reporting, Environmental protection costs, European Community law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule omówiono motywy ogłoszenia przez Unię Europejską Rekomendacji 2001/453/EC oraz przedstawiono jej strukturę. Następnie przedstawiono definicję, uznanie i możliwości pomiaru kosztów i zobowiązań środowiskowych. Uwagę zwrócono również na kapitalizację oraz uznawanie kosztów środowiskowych, koszty demontażu i odbudowy siedliska oraz ujawnianie zagadnień środowiskowych w raportach rocznych, raporcie środowiskowym oraz notach do sprawozdań rocznych.

This paper looks at the development of the environmental aspect of general purpose financial reporting and how the European Union regulates it. It specifically examines the Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and reports of companies (2001/453/EC). This recommendation has not been officially translated into Polish yet and is not well known to accountants in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. ECR 2001/453/EC, Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environment issues in the annual accounts and annual reports of companies - notified under document number C(2001) 1495, (2001/453/EC), Official Journal of the European Communities L156, 13.06.2001.
  2. RK MSR2008, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE L320, 29.11.2008(z poźn. zm.).
  3. IV DR, Czwarta dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWG), Dz.Urz. L 222 z 14.08.1978 (z późn. zm.).
  4. VII DR, Siódma dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG), Dz.Urz. L 193, 18.07.1983 (z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu