BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu), Macuda Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Standaryzacja kosztów medycznych na przykładzie wybranej procedury
Standardisation of Medical Expenses - a Chosen Procedure
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 89-101, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Standaryzacja, Koszty, Koszty usług
Standardization, Costs, Cost of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu standaryzacji kosztów procedur medycznych na przykładzie wybranej procedury medycznej. Standardy kosztowe procedury można wykorzystać dla potrzeb rozliczeń przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych. Standaryzacja realizowana w działalności produkcyjnej pozwala zredukować koszty produkcji, poprawić jakość wyrobów, obniżyć ryzyko powstawania braków, zwiększyć wydajność procesów oraz poprawić bezpieczeństwo i ergonomię pracy. W artykule zostanie wykorzystana przykładowa procedura medyczna w celu przedstawienia postępowania standaryzacyjnego czynności medycznych i przypisania do nich kosztów. (fragment tekstu)

The Standardisation of medical expenses is the process of unifying them until they are normalised. This article presents a procedure for standardising medical procedure costs and is based on selected medical procedures. The Standardisation of costs leads to cost containment and rational management. The process has been introduced into the healthcare sector to help healthcare institutions maintain market share with limited financial outlays proposed by the fund. The example given in the article uses an actual structure of medical procedures and then standardises the technical costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chluska J. [2008], Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitali, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. [2006], Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 3. Dubiel M. [2004], Rozmowa jako oddziaływanie terapeutyczne wobec pacjenta z prowadzoną hemodiafiltracją w oddziale intensywnej terapii, "Magazyn Informacyjny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie", nr 10.
 4. Henrze J., Kehres E. [2001], Rachunek kosztów i świadczeń w szpitalach, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 5. Jaeschke R., Leśniak W., Pardała A. [2007], Ciągła hemodiafiltracją żylno-żylna w porównaniu z hemodializą przerywaną w leczeniu ostrej niewydolności nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej, "Medycyna Praktyczna", nr 1.
 6. Mała encyklopedia rachunkowości [1971], PWE, Warszawa.
 7. Markowski A., Pawelec R. [2001], Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, Warszawa.
 8. Miłkowski A., Benedyk-Lorens E. [2008], Zastosowanie hemodiafiltracji, "Forum Nefrologiczne", t. l, nr l, Via Medica.
 9. Nowak E., Wierzbiński M. [2010], Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 10. Piosik A. [2006], Zasady rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 11. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza [2003], red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 164, poz. 1194.
 13. Sitko J. [1998], Rachunek kosztów procedur medycznych-zastosowanie w zarządzaniu szpitalem i kontraktowanie usług medycznych, "Antidotum", nr 2.
 14. Słownik poprawnej polszczyzny [1994], red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.
 16. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, MP nr 19, poz. 143.
 17. Ziwgman M., Gajek F. [1997], Metody oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycznych, "Antidotum", nr 9-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu