BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osikowicz Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rachunek kosztów zmiennych w przedsiębiorstwach stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Variable Costing for Enterprises Using Tax Evidence
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 102-108, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Koszty zmienne, Księga przychodów i rozchodów, Wynik finansowy
Cost accounting, Variable costs, Revenue and expense ledger, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wpływ prowadzonych ewidencji na ustalanie wyniku finansowego. Omówiono również możliwości wykorzystania podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla rachunku kosztów zmiennych.

The article proposes modifications to tax evidence that would allow for a reliable calculation of financial statements and the application of variable costing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobija M., Dobija D. [2003], Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, "MBA", nr 4 (63).
  2. Fedak Z. [2006], Bilans oraz rachunek zysków i strat [w:] Rachunkowość - zamknięcie roku 2006, Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa.
  3. Jaruga A., Nowak A., Szychta A. [2001], Rachunkowość zarządcza, P.S. Absolwent, Łódź.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości [KSR] nr 2 "Podatek dochodowy", Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 września 2004 r., Dz.Urz. MF nr 13, poz. 132.
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2010 nr 51, poz. 307.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2000 nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930, z późn. zm.
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu