BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszula Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rachunkowość jest jedna - problem do dyskusji
There is Only One Accounting - Issue for Discussion
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 109-117, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Informacyjna funkcja rachunkowości, System informacyjny rachunkowości
Accounting, Accounting in enterprise, Information function of accounting, Accounting information system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Różnorodność traktowania rachunkowości była inspiracją do przeanalizowania wpływu na system rachunkowości parametrów, które wykorzystywane są do opisu wspomnianych podsystemów, i próby odpowiedzi na pytanie dotyczące jej istoty i zakresu w czasach współczesnych. Ze względu na objętość artykułu analizie poddane zostały jedynie wybrane determinanty systemu: system prawa, odbiorcy informacji oraz rodzaj danych objętych pomiarem. Analiza ta ma na celu weryfikację tezy, że rachunkowość jest jedna, a jej prawdziwa natura tkwi nie w celach systemu, lecz w dualizmie opisu zjawisk gospodarczych, które są przedmiotem jej opisu. (fragment tekstu)

Accounting is often currently identified as an information system whose main aim is to deliver data to different users in order to help them in the decision-making process. As a result of this perception, the subsystems of financial accounting, management accounting, and tax accounting have come to exist in the overall structure of accounting. However, there is a question about the homogeneity of accounting systems. This paper analyses the influence of some categories (such as the legal system, users of accounting information, and data quality) on the accounting system and confirms that accounting is a homogenous system, the essence of which rests in the methodology of the double classification of each economic transaction. I believe there is no basis for treating accounting as a set of distinct subsystems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M. [2008], Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
  2. Kurek H., Zielińska H. [2005], Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  3. Mattessich R. [ 1970], Die wissenschaftlichen Grundlagen des Rechnungswesens, Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf.
  4. Nowak E. [2009], Zarządzanie kosztami jakości a koncepcje TQM i kaizen [w:] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu dokonaniami, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Orzeczenie N.T.A. z 19.06.1929, L. Rej. 4359/27.
  6. Scheffs M. [1939a], Księgowość podwójna czy pojedyncza?, Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
  7. Scheffs M. [1939b], Z historii księgowości (Luca Paciali), Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
  8. Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  9. Turyna J. [2003], Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu