BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechocka-Kałużna Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rachunkowość banków komercyjnych jako gwarant bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce
Accounting in Commercial Banks as a Guarantee for the Polish Banking System
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 118-127, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość bankowa, Banki komercyjne, Bezpieczeństwo w bankach, System bankowy
Bank accounting, Commercial banks, Banks security, Banking system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy możliwości i kierunków (perspektyw) rozwoju rachunkowości finansowej i zarządczej związanego z zapewnianiem bezpieczeństwa banków komercyjnych , a tym samym gwarantowaniem stabilności polskiego systemu bankowego i możliwością prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. Przedmiotem analiz w niniejszym artykule jest uniwersalny bank komercyjny działający w Polsce. Przedstawiono analizę perspektyw rozwoju rachunkowości finansowej i zarządczej banku komercyjnego jako gwarantów bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce. (fragment tekstu)

The author asserts in the paper that commercial banks are unique entities that cannot be compared. They are different from non-bank institutions and should be assessed according to their role in the national banking system. She further observes that if the public credibility of banks were to decline, insolvency or even a distrust of all other banks could ensue and lead to a decline in the effectiveness of central bank policy. The paper looks at how commercial bank accounting influences the security of the entire banking system. It also examines developments in accounting - in evidence, reporting and finally in financial analysis. The reader may find guidelines for proposed changes in internal and external audits, which should be fit and regulated in law. The role and possible trends in bank management accounting, including costing aspects, are examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W. [1988], Podstawowe założenia reformy bankowej, „Bank i Kredyt", nr 7.
 2. Drabowski E., Jaworski W., Krzyżkiewicz Z. [1980], Bankowość, PWE, Warszawa.
 3. Dusza M. [1992], Banki na rynku kapitałowym, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 4. Eilenberger G. [1990], Bankbetriebswirtschaftslehre, Oldenbourgh, München.
 5. Janc A. [2004], Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 6. Janc A., Kałużny R. [2008], Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 7. Janc A., Krymarys-Balcerzak A. [2004], Funkcjonowanie współczesnego banku, AE w Poznaniu, Poznań.
 8. Jarugowa A., Marcinkowska M., Marcinkowski J. [1994], Rachunkowość banków komercyjnych, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 9. Jarugowa A., Marcinkowska M., Marcinkowski J. [1997], Rachunkowość finansowa banków. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Jaworski W.L. Zawadzka Z. [2001], Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 11. Kaźmierczak A. [1994], Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWE, Warszawa.
 12. Korenik D. [2009], Odpowiedzialność banku komercyjnego, próba syntezy, Difin, Warszawa.
 13. Kosiński B. [1992], Ekonomika banku komercyjnego, Poltext, Warszawa.
 14. Kucharski M., Pruss W. [1975], Pieniądz i kredyt w socjalizmie, PWN, Warszawa.
 15. Osumek Z. [1989], Uwagi o funkcjonowaniu banku kredytowego w reformowanym systemie bankowym, „Bank i Kredyt", nr 11.
 16. Piechocka-Kałużna A. [2008], Rachunkowość zarządcza w banku, rachunek kosztów działań (ABC) w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Popowska E., Wąsowski W. [1996], Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 18. Solorz K. [1993], Dostosowanie banków komercyjnych do standardów europejskich, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 19. Soros G. [2008], Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza. Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Łódź.
 20. Szpringer W. [2009], Społeczna odpowiedzialność banków, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 21. Świderska G.K. [1999], Rachunkowość zarządcza - ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa.
 22. Wilson J.S.G. [1980], Fashions in Central Banking, Societe Universitaire Europeenne de Recherches Financieres.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu