BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raulinajtys Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przegląd wyników badań w zakresie wykorzystania analizy wskaźnikowej w ocenie możliwości kontynuacji działalności
A Review of Research Results on the Use of Multiple Analysis in Assessing the Possibility of Continuing Operations
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 149-157, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wskaźnikowa, Rewizja finansowa, Wskaźniki finansowe
Ratio analysis, Auditing, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest próba wykazania, że analiza finansowa jest użytecznym narzędziem w pracy biegłego rewidenta do weryfikacji zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Autorka na podstawie badań literaturowych wykazuje, że negatywne kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych jest istotnie skorelowane z brakiem zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Jednocześnie autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy pewne wskaźniki finansowe mają większe znaczenie przy ocenie zdolności do kontynuacji działalności. Odpowiedź na drugie pytanie jest subiektywna i na wysokim stopniu ogólności, ze względu na szeroki zestaw dostępnych i stosowanych w praktyce wskaźników finansowych. (fragment tekstu)

The article presents the usefulness of financial analysis in issuing the going-concern opinion by the auditor. The first part reviews pertinent legal acts regulating this process in Poland and worldwide while the second contains an analysis of Polish and international publications regarding the applicability of financial analysis in issuing the going-concern opinion. Secondary research has shown that financial indicators provide auditors with useful Information on whether there is a problem with going-concern. Lastly, the author looks at indicators which best distinguish companies whose activity could be described as endangered. The analysed research suggests that leverage, liquidity and cash-flow ratios play the most important role here. They are often supplemented with the assessment of positive net profit and the existence of default in debt obligations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. The Auditor's Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern, Statement on Auditing Standards No. 59 [1990], AICPA, New York.
 2. Bell T., Tabor R. [1991], Empirical Analysis of Audit Uncertainty Qualifications, „Journal of Accounting Research", Autumn.
 3. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów [2002], KIBR, Warszawa, nr 53.
 4. Chen K., Church B. [1992], Default on Debt Obligations and the Issuance of Going-concern Opinions, Auditing: „Journal of Practice & Theory", Fall.
 5. Colbert J. [1994], Analytical Procedures for Management Accountants and Auditors, „Managerial Auditing Journal", vol. 9.
 6. Kida T. [1980], An Investigation Info Auditors' Continuity and Related Qualification Judgments, „Journal of Accounting Research", Autumn.
 7. Krishnan J., Krishnan J. [1996], The Role of Economic Trade-offs in the Audit Opinion Decision: An Empirical Analysis, „Journal of Accounting, Auditing & Finance", Fall.
 8. Lenard M., Alam R, Madey G. [1995], The Application of Neural Networks and a Qualitative Response Model to the Auditor's Going Concern Uncertainty Decision, Decision Sciences, March/April.
 9. Levitan A.S., Knoblett J.A. [1985], Indicators of Exceptions to the Going Concern Assumption, Auditing, „Journal of Practice & Theory", Fall.
 10. Micherda B. [2001], Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 12. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr l „Prezentacja sprawozdań finansowych" [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP, Londyn.
 13. Mutchler J. [1985], A Multivariate Analysis of the Auditor's Going-concern Opinion Decision, „Journal of Accounting Research", Autumn.
 14. Mutchler J., Hopwood W., McKeown J. [1997], The Influence of Contrary Information and Mitigating Factors on Audit Opinion Decisions on Bankrupt Companies, „Journal of Accounting Research", Autumn.
 15. Standard 570 „Kontynuacja działalności" [w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe wskazówki dotyczące praktyki rewizji finansowej, SKwP, Warszawa.
 16. Świderska G.K., Więcław W. [2009], Sprawozdanie finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, MAC/Difin, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591.
 18. Ustawa o rachunkowości. Komentarz [2009], red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Zmijewski M.E. [1984], Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models, „Journal of Accounting Research", vol. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu