BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Funkcja informacyjna rachunkowości a wycena według wartości godziwej
The Information Function of Accounting and the Valuation of Fair Value
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 158-165, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja rachunkowości, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Information function of accounting, Fair value, International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wartość godziwa, rozpatrywana w kontekście informacyjnej funkcji rachunkowości. Za cel prowadzonych rozważań autorka przyjęła próbę znalezienia i zaprezentowania argumentów za i przeciw wartości godziwej jako parametru wyceny. (fragment tekstu)

The paper presents the advantages and disadvantages of fair value and describes how it is valuated. There are three parts along with an introduction and conclusions. The three main sections cover the essence of fair value, the area of use of fair value, and the advantages and disadvantages of fair value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 2. Burzym E. [1993], Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
 3. Gmytrasiewicz M. [2007], Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 4. Karmańska A. [2009], Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 5. Mazur A. [2006], Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 33, Warszawa.
 6. Mazur A. [2009], Stosowanie wartości godziwej w Polsce — wyniki badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 49, Warszawa.
 7. Michalczuk G. [2008], Wycena bilansowa jako narzędzie rozpoznania wewnętrznego potencjału przedsiębiorstw [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej [2007], t. I, International Accounting Standards Board, SKwP, Londyn-Warszawa.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm., ost. zm., Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu