BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Michał (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Testament ustny w świetle regulacji kodeksowej, poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego
A Verbal Testament in Connection with Legal (Code) Regulations, Doctrine Views and Supreme Court's Jurisdiction
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 143-153, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Prawo spadkowe, Regulacje prawne, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Oświadczenie woli
Succession law, Legal regulations, Supreme Court jurisdiction, Declaration of will
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Testament ustny jest jednym z testamentów szczególnych normowanych przez prawo cywilne. Aby testament ustny został sporządzony w sposób ważny, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, spadkodawca może sporządzić taki testament jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych sytuacjach. Po drugie, oświadczenie woli powinno być złożone w obecności co najmniej trzech świadków. Po trzecie, treść testamentu ustnego powinna być stwierdzona w przewidziany przez prawo sposób. Przywołane w artykule orzeczenia Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny wyjaśniają wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sporządzania ważnych i skutecznych testamentów ustnych. (abstrakt oryginalny)

A verbal testament is one of special testaments regulated by civil law. In order to make a verbal will in a legal way some indispensable conditions must be fulfilled. Firstly, a devisor can make his will only in certain specific and exceptional situations. Secondly, a declaration of will should be declared in the presence of at least three witnesses. Thirdly, the content of a verbal will should be stated in a legally established way. Supreme Court's jurisdictions and doctrine views which are pleaded in the article explain many interpretative doubts connected with making effective verbal testaments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego" (OSNC).
  2. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2005.
  3. Elżbieta Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 1997.
  4. Internetowa Baza Informacji Prawniczej "LEX".
  5. Ustawa - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-5822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu