BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmańska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej : (artykuł dyskusyjny)
Multidimensional Accounting Policy and Ethics Related to it : (a Discussion Paper)
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 56, nr 112, s. 97-109, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Teoria rachunkowości, Etyka, Zarządzanie zyskami
Accounting policy, Accounting theory, Ethics, Earnings management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje pojęcia i badania dotyczące zarządzania zyskami w sprawozdawczości finansowej. Zarządzanie zyskami zostało zaliczone do pozytywnej teorii rachunkowości i przedstawione na tle celów i cech jakościowych sprawozdań finansowych. Określono również najczęściej stosowane kategorie sprawozdawcze stanowiące przedmiot zarządzania zyskami. Została też postawiona hipoteza badawcza: czy bardziej restrykcyjne regulacje sprawozdawczości finansowej są w stanie ograniczyć zjawisko zarządzania zyskami. W głównej części artykułu przytoczono stosowane w literaturze przedmiotu definicje zarządzania zyskami oraz dylematy w rozumieniu tego pojęcia. Zaprezentowano trzy podejścia do zarządzania zyskami: białe (pozytywne), szare (neutralne) i czarne (negatywne). W ostatniej części artykułu podano kierunki badań nad zarządzaniem zyskami, m.in. z punktu widzenia restrykcyjności regulacji rachunkowości oraz jakości sprawozdań finansowych. Hipoteza badawcza nie została zweryfikowana pozytywnie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the concept of earnings management as well as provide a review of research on earnings management in financial reporting. Key accounting metrics which are the subject of earnings management have been listed. In the main part of the article an attempt to clarify the notion of earnings management has been undertaken and three approaches to this problem have been presented: white (positive), grey (neutral) and black (negative). Additionally, the results of selected research on earnings management have been described, especially in relation to the restrictiveness of accounting regulations and the quality of financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 32, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
  2. Hendriksen E. A., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 88 (94), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
  4. Karmańska A. (2003), Relacje pomiędzy polityką bilansową a systemem informacyjnym rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych - FUROG, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Rachunkowości, Kazimierz Dolny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu