BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiotkowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wybory strategiczne w rozwoju firm odpryskowych - perspektywa konfiguracyjna
Strategic Choices in the Development of Spin-Offs Company: Configuration Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 170, s. 85-95, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna
Corporation strategies, Enterprise development, Enterprise environment, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wybory strategiczne dokonywane w procesie powstawania i rozwoju firm odpryskowych odnoszą się znacząco do różnorodnej konfiguracji zasobów, wzajemnych interakcji zasobów oraz pochodzenia instytucjonalnego, a także parametrów rynkowych. Polegają one na identyfikacji dostępnych opcji, ich ocenie według przyjętych kryteriów, wyborze najlepszego wariantu oraz podjęciu określonych działań. Celem artykułu jest próba przedstawienia struktury na bazie podejścia konfiguracyjnego do badania firm odpryskowych. Zaproponowane ujęcie umożliwia zobrazowanie podstawowych składników tworzących konfiguracje organizacyjne, dając przy tym przyczynowe wyjaśnienie zachowań rozwojowych w powiązaniu z ewolucją organizacji i jej otoczenia. (abstrakt oryginalny)

Strategic choices made in the process of establishing and developing of spin-offs companies relate significantly to various configurations of resources, interactions of resources and institutional origin and market parameters. They consist in the identification of available options and their assessment according to established criteria, choosing the best option and taking certain actions. The article attempts to present the structure, based on the configuration approach to spin-offs companies. The proposed approach enables visualization of the basic ingredients of the organizational configurations, while providing a causal explanation of developmental behaviors in connection with the evolution of the organization and its environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich H., Fiol M., 1994, Fools rush in? The institutional context of industry creation, Academy of Management Review, Vol. 19, No. 4.
 2. Burton M.D., Sorensen J.B., Beckman C.M., 2002, Corning from good stock: career histories and new venture formation, Social Structure and Organizations Revisited, Vol. 19.
 3. Carter N.M., Stearns T.M., Reynolds P.D., Miller B.A., 1994, New venture strategies: theory development with an empirical base, Strategic Management Journal, Vol. 15.
 4. Chandler G., Hanks S.H., 1994, Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies and venture performance, Journal of Business Venturing, Vol. 9, No. 4.
 5. Chandler G., Hanks S.H., 1998, An examination of the substitutability of founders human and financial capital in emerging business ventures, Journal of Business Venturing, Vol. 13
 6. Chiesa V., Piccaluga A., 2000, Exploitation and diffusion of public research: The case of academic spin-off companies in Italy, R&D Management, Vol. 30, No. 4.
 7. Clarysse B., Wright M., Lockett A., Velde E. van de, Vohora A., 2005, Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions, Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2.
 8. Conner J.G., 1991, A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics, Journal of Management, Vol. 17.
 9. Covin J.G., Prescott J.E., Slevin D.P, 1990, The effects of technological sophistication on strategic profiles, structure and firm performance, The Journal of Management Studies, Vol. 27, No. 5.
 10. Fiss P.C., 2007, A set-theoretic approach to organizational configurations, Academy of Management Review, Vol. 32, No. 4.
 11. Galbraith C., Schendel D., 1983, An empirical analysis of strategy types, Strategic Management Journal, Vol. 4.
 12. Gartner W.B., 1985, A conceptual framework for describing the phenomenon of New venture creation, Academy of Management Review, Vol. 10, No. 4.
 13. Heirman A., Clarysse B., 2004, How and why do research-based start-up differ at founding? A resource-based configurational perspective, Journal of Technology Transfer, Vol. 29.
 14. Hellmann T., Puri M., 2000, The interaction between product market and financing strategy: The role of venture capital, The Review of Financial Studies, Vol. 13, No. 4.
 15. Kazanijan R.K., Drazin R., 1990, A stage-contingent model of design and growth for technology-based new ventures, Journal of Business Venturing, Vol. 5.
 16. Lee C., Lee K., Pennings J.M., 2001, Internal capabilities, external networks and performance: A study of technology-based ventures, Strategic Management Journal, Vol. 22.
 17. Lewin E.E., Bello D.C., 1997, Marketing innovative technology to institutional buyers in educational settings, The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 12, No. 1.
 18. Manigart S., Bayens K., Hyfte W. van, 2002, The survival of venture capital backed companies, Venture Capital, Vol. 4, No. 2.
 19. Meyer M.H., Tertzakian P., Utterback J.M., Metrics for managing research and development in the context of the products family, Management Science, Vol. 43, No. 1.
 20. Meyers P.W., Athaide G.A., 1991, Strategic mutual learning between producing and buying firms during product innovation, Journal of Product Innovation Management, Vol. 8.
 21. Miles R.E., Snow C.C., Meyer A.D., Coleman H.J., 1978, Organizational strategy, structure and process, Academy of Management Review, Vol. 7.
 22. Miller D., Freisen P., 1980, Atchetypes of organizational transition, Administrative Science Quarterly, Vol. 25.
 23. Pilegaard M., Moroz P.W., Neergaard H., 2010, An auto-ethnographic perspective on academic entrepreneurship: implications for research in the social sciences and humanities, The Academy of Management Perspectives, Vol. 24, No. 1.
 24. Priem R.L., Butler J.E., 2001, Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research? Academy of Management Review, Vol. 26, No. 1.
 25. Shane S., Stuart T., 2002, Organizational endowments and the performance of university start-up, Management Science, Vol. 48, No. 1.
 26. Teece D. J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7.
 27. Tiler C., Metcalfe S., Connell D., 1993, Business expansion through entrepreneurship: The influence of internal and external barriers to growth, w: Dodgson M., Rothwell R. (eds.), International Journal of Technology Management, Special Publication on Small Firms and Innovation.
 28. Utterback J.M., Suarez F.F., 1993, Innovation, competition and industry structure, Research Policy, Vol. 22.
 29. West G.P., De Castro J., 2001, The Achilles Heel of firm strategy. Resource weaknesses and distinctive inadequacies, The Journal of Management Studies, Vol. 38, No. 3.
 30. Wiklund J., Shepherd D., 2005, Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach, Journal of Business Venturing, Vol. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu