BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strus Dorota (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Powiat jako szczebel pośredni w systemie administracji publicznej
The District as the Indirect Rung in the System of the Civil Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (9), 2009, nr 82, s. 87-96, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Jednostki administracyjne, Powiat, Miasto na prawach powiatu
Public administration, Administrative units, County, City with county rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na skutek reformy administracji publicznej w 1998 roku powołano do życia w Polsce 308 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatu. Na wniosek wielu inicjatyw obywatelskich dotyczących utworzenia nowych jednostek powiatowych w niektórych miastach rząd powołał dodatkowo 7 nowych powiatów. Obecnie funkcjonuje w Polsce 315 powiatów ziemskich i 64 miasta na prawach powiatu. W artykule przedstawiono znaczenie powiatów w systemie administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

In 1998 as a result of the reform of public administration were appointed to living in Poland 308 districts and 65 cities on laws of the district. At the request of many civil initiatives concerning creating new district units in some cities the government appointed 7 new districts additionally. At present in Poland 315 districts and 64 cities are functioning on laws of the district. In the article was described meaning of districts in the system of the civil service. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 92 poz. 541).
 2. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591).
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1592).
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).
 6. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm).
 7. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz 43 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 9, poz. 842 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-5822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu