BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulimowski Andrzej M.J. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Syposz-Łuczak Barbara (Fundacja Progress and Business)
Tytuł
Bazy danych pomysłów innowacyjnych on-line jako narzędzie aktywujące przedsiębiorczość akademicką
Databases of Innovative Ideas On-Line as a Tool for Activating Academic Entrepreneurship
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 4 (11), s. 5-10, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Innowacje, Komercjalizacja, Badania naukowe, Przedsiębiorczość akademicka
Higher education, Entrepreneurship, Innovations, Commercialization, Scientific research, Academic entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Fundacja Progress & Business
Abstrakt
Artykuł prezentuje nowe narzędzie, wspomagające rejestrację innowacji oraz aktywujące przedsiębiorczość akademicką. Jest ono propagowane wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki wyższych uczelni zlokalizowanych na terenie Polski Południowej. Wyżej wspomnianym narzędziem jest System Rejestracji Innowacji [Fundacja Progress and Business, www.pbf.pl/innowacje/, (16.08.2011)], który powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". System ten pozwala na rejestrowanie: innowacji technologicznych i organizacyjnych, nowych produktów oraz licencji i patentów przeznaczonych na sprzedaż. W artykule przedstawione zostaną zawiłości komercjalizacji badań naukowych, jak również inne wnioski płynące z realizacji programu. Zaprezentowane zostaną również kolejne kroki, jakie należy pokonać w celu przeprowadzenia prawidłowej rejestracji innowacji w systemie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a new tool for supporting the registration of innovations as well as for stimulating the academic entrepreneurship, which is promoted among students, PhD students and scientists from universities located in Southern Poland. The above-mentioned tool called the Registration System of Innovations [Fundacja Progress and Business, www.pbf.pl/innowacje/, (16.08.2011)], has been created under the Ministry of Science and Higher Education programme "The Creator of Innovation - the support of academic innovative entrepreneurship" ("Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"). This system allows registering technological and organizational innovations as well as new products, licenses and patents. The article presents complexities of commercialization of the new technology and other conclusions from the project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichy B., Skulimowski A.M.J., Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego w Polsce, "Przemysł Chemiczny", t. 89, nr 10, 2010a.
 2. Cichy B., Skulimowski A.M.J., Znaczenie wiedzy eksperckiej w badaniach perspektyw wpływu na środowisko strumieni odpadów nieorganicznych do roku 2030, "Chemik: nauka-technika-rynek", 64 (10), 2010b.
 3. eteps.gopa-cartermill.com, [16.08.2011].
 4. http://www.openlivinglabs.eu, [16.08.2011].
 5. Jamróg A., Zastosowanie systemu finansowej oceny innowacji programu "Kreator Innowacyjności" do wyznaczania ryzyka portfela inwestycji, [w:] Materiały XLVIII Sesji Pionu Hutniczego 2011.
 6. Jasiczek J., Po co naukowcom marketing?, "Innomotywacje", 2 (44), 2011.
 7. Okoń-Horodyńska E., Skulimowski A.M.J., Wykorzystanie rezultatów badawczych foresightu przy wspomaganiu decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach, "Chemik: nauka-technika-rynek", 64 (6), 2010.
 8. Pukocz P., Skulimowski A.M.J., Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru i szeregowania projektów technologicznych, [w:] Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów projektów finansowanych ze środków publicznych, (red.) A.M.J. Skulimowski, Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business, Kraków 2011.
 9. Skulimowski A.M.J., Framing new member states and candidate countries information society insights, [in:] Prospects for a knowledge-based society in the new member states and candidate countries, (ed.) Ramón Compañó, Corina Pascu, FISTERA Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area, The Publishing House of the Romanian Academy, Bukareszt 2006.
 10. Skulimowski A.M.J., Metody roadmappingu i foresightu technologicznego, "Chemik: nauka-technika-rynek", 42 (5), 2009.
 11. Skulimowski A.M.J., Rotter P., Zastosowanie analizy wielokryterialnej do planowania i wyboru wariantów inwestycji, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'04, (red.) T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 12. www.pbf.pl, [16.08.2011].
 13. www.pbf.pl/innowacje/, [16.08.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu