BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąbeska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wpływ recesji gospodarki światowej na polski rynek nieruchomości
Impact of Recession in World Economy on Polish Real Estate Market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 63-73, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Polityka finansowa, Rynek nieruchomości, Kredyt hipoteczny
Financial crisis, Financial policy, Real estate market, Mortgage credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieruchomości stanowią niezbędny element ludzkiej egzystencji. Należą one do niewielu dóbr, które są w stanie zaspokajać wiele rodzajów potrzeb. Można w nich nie tylko mieszkać, ale też pracować, traktować je jako towar lub zabezpieczenie kredytów. Niezależnie jednak od funkcji jaką spełniają, nieruchomości są dobrem stosunkowo drogim. Z tego powodu konieczne jest zbudowanie i wykorzystywanie systemu aktywnego finansowania inwestycji nieruchomościowych, gdyż są to inwestycje o ogromnych kosztach i rzadko inwestorzy są w stanie sfinansować je bez sięgania po środki z zewnątrz. Stwierdzenie to dotyczy inwestycji w nieruchomości, zarówno o charakterze mieszkalnym (budownictwo mieszkaniowe), jak i gospodarczym (obiekty handlowo-usługowe, biurowe i przemysłowe oraz inwestycje infrastrukturalne).(fragment tekstu)

The situation on the real estate market develops under the influence of a number of economic factors and results from the general condition of economy in a given country. In recent years the Polish real estate markets, both primary and secondary, have grown very dynamically. The demand for flats, houses and plots has grown rapidly. Such a demand for real estate would not be possible without the development of mortgage banking. Credits were made more easily available and banks competed in the attractiveness of offers. Meanwhile, there was a financial crisis on the world market of financial credit products. It occurred first in the United States. The financial crisis became the reason for the unprecedented international cooperation in the field of economic of policy. It caused a lot of consequences to become clearly seen in a number of business areas, including the real estate market. Due to the fact that the Polish market is not so well developed as western markets, the effects of the crisis were less conspicuous. However, it goes without saying that the Polish real estate market did not manage to avoid the impact of the world economic recession.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badura-Madej W. (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Wyd. INTERART, Warszawa 1996.
  2. Łaszek J., Finansowanie Nieruchomości, Centrum Prawa Bankowego.
  3. http://www.comperia.pl/index, B. Samsonowicz.
  4. http://www.rp.pl/artykul/ Jak_uniknac_recesji_na_rynku_nieruchomosci_.htmL, L. Pawłowicz.
  5. http://www.finanse.egospodarka.pl/38757,,Program-Rodzina-na-swoim-przysteniejszy,2,48,l.html.
  6. http://www.kredyt-z-doplata.net/rodzina-na-swoim-zmiany/ z 14 listopada 2010 r.
  7. http://artykuł.krn.pl/Konsekwencje-kryzysu-na-rynku-nieruchomości-2_0_598.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu