BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiazda Adam (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni)
Tytuł
Wzrost cen żywności na świecie - przyczyny i prognozy
Rising World Food Prices - Reasons and Forecasts
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2011, nr 3 (208), s. 29-36, rys.
Słowa kluczowe
Ceny produktów rolnych, Ceny ropy naftowej, Wzrost cen
Agricultural prices, Oil prices, Price increase
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Światowy rynek żywności stał się w ostatnich latach niestabilny. Najbardziej widocznym zjawiskiem na tym rynku są rosnące ceny, które powodują, że codzienne życie staje się bardziej kosztowne. Wzrost cen żywności szczególnie mocno uderza w kraje biedniejsze. W sytuacji, gdy ceny są wyższe o 30% niż przed rokiem, FAO prognozuje, że w roku 2011 niedożywionych będzie miliard ludzi. Artykuł omawia charakter zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych, główne czynniki najbardziej wpływające na głównie spekulacyjny wzrost cen żywności, wliczając w to produkcję biopaliw i najnowsze tendencje cenowe na światowym rynku żywności. W uwagach końcowych zostały przedstawione pewne rozwiązania, reorientacja istniejącego modelu konsumpcji i zmiany przeregulowanego rynku żywności. (abstrakt oryginalny)

The world food market has become unstable in the recent times. The most visible phenomenon on that market is rising prices, which make everyday life more expensive. The rise of food prices hits poorer countries particularly hard. With prices being 30 percent higher than one year ago, the FAO is predicting that one billion people will be malnourished in 2011. The article discusses the nature of price volatility in food and agricultural markets, the main factors influencing mostly speculative rise of food prices including the production of biofuels and the recent price trends on the world food market. In the concluding remarks some solutions have been presented which include the reorientation of the existing consumption pattern and changing the character of the overregulated food market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. The Asian Development Bank, Global Food Price Inflation and Developing Asia, March 2011, s. 14.
 2. W. Bello i M. Riviera, Wojny żywnościowe, "Le Monde Diplomatique", 2009, nr 10 (październik), s. 14.
 3. Benzyna droższa przez rewolty i urzędy, "Dziennik Gazeta Prawna" 26.04.2011, s. 1.
 4. A. Biec, Prognoza koniunktury i eksportu dla gospodarki globalnej, regionów i krajów, w: Migracje kapitału w globalnej gospodarce, A. Szablewski (red. nauk.), Warszawa 2010, s. 60.
 5. J. v. Braun, Grappling with grain prices, "OECD Observer", 2009, nr 274, s. 8-9.
 6. L.R. Brown, How to feed 8 billion people, "The Futurist", 2010, nr 1, s. 30.
 7. Ceny żywności zagrażają wzrostowi w Azji, "Dziennik Gazeta Prawna", 27.04.2011, s. A 9.
 8. I. Filc-Redlińska, Krwisty stek z probówki, "Rzeczpospolita", 2011, nr 26, s. B6.
 9. A. Gwiazda, Demograficzne wyzwania dla Unii Europejskiej i świata, "Wspólnoty Europejskie", 2010, nr 1, s. 16, 49.
 10. A. Gwiazda, Kurcząca się podaż ropy naftowej zagrożeniem dla ładu globalnego, "Prawo i Polityka", 201 0, nr 2, s. 60.
 11. R. Korzycki, USA uniezależniają się od obcej ropy, "Dziennik Gazeta Prawna", 2010, nr 25, s. 11.
 12. Z. Kowalik, Świat musi iść na dietę, "Forbes", 201 1, nr 5, s. 25.
 13. E.L. Morse, Low and behold. Making the most of cheap oil, "Foreign Affairs", 2009, nr 5, s. 51-52.
 14. OECD-FAO, Agricultural Outlook 2010-2019, Paris 2010, s. 9-11.
 15. OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, Paris, 17.06.2011.
 16. Price volatility in food and agricultural markets: policy responses, FAO, IFAD, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank, WTO, Rome, 2 June 2011, s. 18-19.
 17. J. Rankin, Czy Europa ma zapewniony dostęp do żywności?, "Wprost", 2011, nr 6, s. 112 (przedruk z "The Economist", Intellegence Unit Ltd).
 18. С.F. Runge i С. Piehl Runge, Against the grain, "Foreign Affairs", 2010, no 1, s. 9.
 19. M. Saltmarsh, S. Erlanger, C-20 tries to cut food price swings, "International Herald Tribune", 24.06.2011.
 20. P. Steinberger, Pożegnanie z mięsem (przedruk z Sueddeutsche Zeitung, 9.01.2010), "Forum" 2010, nr 9, s. 37.
 21. S. Tangermann, Trends on global food markets: what is the significance of biofuels?, Berlin 2007, s. 12.
 22. D. Walewska, Producenci ropy straszą dalszym wzrostem cen, "Rzeczpospolita" 6.04.2011.
 23. J. Winiecki, Za jedzenie jak za zboże, "Polityka", 2011, nr 8, s. 43.
 24. K. Zuchowicz, Miliard ludzi nie ma co jeść, "Rzeczpospolita", 16-17.10.2010, s. А 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu