BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Perspektywy rozwoju analizy finansowej organizacji : (artykuł dyskusyjny)
Future Development of Financial Analysis in Organizations : (a Discussion Paper)
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 56, nr 112, s. 195-206, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Analiza finansowa, Analiza strategiczna, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Financial analysis of enterprise, Financial analysis, Strategic analysis, Reporting in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Perspektywy rozwoju analizy finansowej odniesiono do form organizacji oraz przedmiotu, zakresu i założeń metodycznych analiz finansowych. Wykazano, że rozwój gospodarki rynkowej powoduje potrzebę wypracowania nowych założeń metodycznych lub modyfikację istniejących także dla innych form organizacji niż przedsiębiorstwa, banki i ubezpieczyciele. W przedsiębiorstwach perspektywy rozwoju analiz finansowych wyznaczają obecnie zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, które wymaga oprócz operacyjnej, także strategicznej analizy finansowej w powiązaniu z oceną przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Do istotnych czynników określających perspektywy rozwoju analiz finansowych zaliczono też dostępność i szczegółowość informacji. Wskazano również na możliwość likwidacji rozbieżności zakresu i przedmiotu analiz zewnętrznych i wewnętrznych, ale tylko w dużych spółkach. (abstrakt oryginalny)

The development prospects of financial analysis are discussed in the context of organization forms as well as the subject, scope and methodical assumptions of financial analysis in an enterprise. It has been shown that the development of market economy has created the need for elaboration of new methodological foundations or modification of the existing ones, also for other forms of organization than enterprises, banks and insurers. In the case of enterprises financial analysis development prospects are today determined by the management of enterprise value, which requires strategic as well as operating financial analysis supplemented by an enterprise's rating on the capital market. Other important factors defining future development of financial analysis include accessibility of information and its level of detail. It has also been shown that it is possible to eliminate the divergence between the scope and subject of external and internal analysis, but only in large companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coenenberg A.G., Shareholder Value - Betriebswirtschaftliche Sicht und öffentliche Wahrnehmung, http://www.wiwi.uniaugsburg.de/bwl/coenenberg/download divers/ehrenprom.pdf
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa.
 3. Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw (2007), red. W. Skoczylas, PWE. Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium S.A., Warszawa.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Günther T. (2000), Vom strategischen zum operativen Wertsteigerungsmanagement, [w:] Wagenhofer A., Hrebicek G. (Hrsg.), Wertorientiertes Management. Konzepte und Umsetzungen zur Unternehmens-wertsteigerjung, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2000.
 7. Kabalski P.(2009), Cel sprawozdań finansowych według projektu „Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej", „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 48 (104), SKwP, Warszawa 2009.
 8. Martyniuk O. (2005), Ograniczenia analizy finansowej w małych przedsiębiorstwach, [w:] Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, red. Hamrol M., Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Martyniuk-Kwiatkowska O. (2009), Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 48 (104), SKwP, Warszawa.
 10. Palli M. C. (2004), Wertorientierte Unternehmensführung. Konzeption und empirische Untersuchung zur Ausrichtung der Unternehmung auf den Kapitalmarkt, Deutscher Universität -Verlag, Wiesbaden.
 11. Penc J.(1995), Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne. Strateging i uczenie się przyszłości czynniki sukcesu firmy, polsko-angielski słownik stratega, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 12. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WiGG-Press, Warszawa.
 13. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J. (2004), eCFO Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFC PRESS, Kraków.
 14. Skoczylas W.(1998), Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
 15. Value Based Management - Definition, Konzeption und Implementierung, VCC -Value Competence Consulting, ttp://www.exchangeba.com/download/value_ based_ management.pdf
 16. Wyszyńska-Kocik B. (2004), Wpływ formy ewidencji księgowej na zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, [w:] Rachunkowość a integrowane zarządzanie przedsiębiorstwem, red. Nowak E., Kaszuba-Perz A., Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu