BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wywiał Janusz L. (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Simulation Analysis of Accuracy Estimation of Population Mean on the Basis of Regression Type Strategy Dependent on Order Statistic of Auxiliary Variable
Symulacyjna analiza dokładności estymacji średniej w populacji za pomocą strategii typu kwantylowego
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Analiza symulacyjna, Metody estymacji, Analiza regresji, Estymatory
Simulation analysis, Estimation methods, Regression analysis, Estimators
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problem dotyczy oceny wartości średniej (globalnej) zmiennej w populacji ustalonej i skończonej. Zakład się. że z góry są znane w populacji wartości dodatniej zmiennej pomocniczej. Do estymacji użyto strategia kwantylowej zależnej m.in. od planu losowania proporcjonalnego do nieujemnej funkcji kwantyla z próby zmiennej pomocniczej. Ponadto, brano pod uwagę estymator Horvitza-Thompsona oraz estymator ilorazowy. Porównanie dokładności przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with an analysis of the accuracy of the strategies for estimating the mean as well as the total value of a variable under study in a fixed and finite population. They involve a positive valued auxiliary variable. A strategies called quantile-regression is compared with a simple sample mean and with other regression types strategies. Moreover. Horvitz-Thompson statistic is considered. A sampling design proportional to the difference of two quantiles is taken into account. Moreover, the well-known Singh-Srivastava's sampling design is considered, too. The comparison of the strategies' accuracy has been based on a computer simulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Horvitz D. G., Thompson D. J. (1952). A generalization of sampling without replacement from finite universe. Journal of the American Statistical Association, vol. 47. s. 663-685.
  2. Sarndal C. E., B. Swensson. J. Wretman: (1992): Model Assisted Survey Sampling. Springer Verlag, New York-Berlin-Heidelberg- London-Paris-Tokyo-Hong Kong- Barcelona-Budapest.
  3. Singh P., Srivastava A.K. (1980). Sampling schemes providing unbiased regression estimators. Biometrika. vol. 67. 1. pp. 205-9.
  4. Wywiał J. L. (2004). Quantile regression sampling strategy. In: Metoda Reprezentacyjna M- Badaniach Ekonomiczno-Społecznych Editor: J. Wywiał, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, str. 32-42.
  5. Wywiał J. L. (2006). Plany losowania prób proporcjonalne do funkcji obserwacji zmiennej dodatkowej. Raport realizacji indywidualnego grantu nr 1 H02B 018 27 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  6. Wywiał J. L. (2009). Performing quantiles in regression sampling strategy. Model Assisted Statistics and Applications vol. 4. no. 2. pp. 131-142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/686
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu