BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Maciej (ING Bank Śląski S.A., Katowice)
Tytuł
Bankowość elektroniczna jako podstawowy i nowoczesny kanał sprzedaży oraz dystrybucji produktów finansowych
Electronic Banking as Essential and Modern Channel of Financial Products Sales and Distribution
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 124-143, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Infrastruktura informatyczna
E-banking, Banking services, IT infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany systemowe, jakie nastąpiły w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, spowodowały gwałtowne zapotrzebowanie na nowoczesną wiedzę, niezbędną do prowadzenia działalności w gospodarce rynkowej. Proces transformacji systemu wywołał liczne zmiany i nowelizacje w prawie bankowym. Jest to jednak niezbędne zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Konieczność włączenia się w bankowość europejską wymaga jednolitego traktowania operacji krajowych i zagranicznych oraz wprowadzenia usług bankowych dawno znanych w wielu krajach, jak również produktów mających charakter innowacyjny. Współdziałanie polskich banków z bankami innych państw wymaga zarówno zmian organizacyjnych, jak i szerokiego skomputeryzowania banków. Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie się ze współczesnymi metodami, funkcjonowaniem, wykorzystaniem bankowości elektronicznej jako podstawowego i nowoczesnego kanału sprzedaży oraz dystrybucji produktów finansowych w Polsce.(fragment tekstu)

The present article analyses thoroughly the subject electronic banking as an essential and modern channel of sales and distribution of financial services at present. On basis of the collected data it appears that the offer of banking products supported with the global Internet network brings a lot of advantages for both parties. The e-banking customers first of all save time that otherwise they would devote to going to their branch. And for the financial institution, the implementation and use of this sort of contact with customers result in cost reduction and reaching a great number of customers. The application of such solutions to a large extent creates a competitive advantage of commercial banks as well as good brand and image of the institution as reliable, modern and enjoying the consumer trust. The first part of the article emphasises the issues connected with the idea of e-banking, operation accessibility channels as well as benefits resulting from the system. The second part presents the area of issues in relation to e-banking in Poland, the prospect for further development and security of this type of services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja V., Bezpieczeństwo w sieciach, MIKOM, Warszawa 2002.
 2. Borcuch A., Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości - Analiza ekonomiczno- prawna, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-lnformatyczna, Warszawa 1999.
 4. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005.
 5. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 6. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004.
 7. Dziuba D., Elektronizacja rynku - wybrane zagadnienia ekonomiczne, technologiczne i prawne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 8. Flejterski S., Świecka B., Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2007.
 9. Gospodarowicz A., Bankowość elektroniczna, praca zbior., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 10. Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 11. Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 12. Janowicz R., Perspektywy rozwoju rynku bezgotówkowych usług płatniczych dla klientów detalicznych do 2009 r., Perspektywy Rozwoju Bankowości Detalicznej i Private Banking w Polsce do roku 2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 13. Jaworski W. L., Bankowość, podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 1998.
 14. Jaworski W. L., Krzyszkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997.
 15. Kisiel M., Usługi banku w środowisku elektronicznymi, w: Innowacyjne usługi banku, praca zbiór, pod red. D. Korenik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Koźliński T., Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa 2004.
 17. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 18. Pobierąjło J., Bankowość elektroniczna, stan i perspektywy rozwoju w polskim sektorze bankowym, Poltext, Warszawa 1999.
 19. Szpringer W., E-commerce, e-banking: wyzwania globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
 20. Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
 21. www.ebanki.pl
 22. www.ing.pl
 23. www.kartyonline.pl
 24. www.prnews.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu