BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Wiesław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Characteristics of Bivariate Binomial Distribution
Charakterystyka dwuwymiarowego rozkładu dwumianowego
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Analiza statystyczna, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Statistical methods, Statistical analysis, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy podano jeden z wielu możliwych sposobów określenia dwuwymiarowego rozkładu dwumianowego. Inne możliwości są wymieniane w pracy Johnsona i in. (1997, s. 31-92). Mają one związek z rozkładem wielomianowym. Podejście proponowane w pracy jest naturalnym rozszerzeniem jednowymiarowego rozkładu zero-jedynkowego i rozkładu dwumianowego. W przypadku dwuwymiarowym proponowana w pracy postać funkcji charakterystycznej w formie rozpisanej i wektorowej pozwoliła na wyprowadzenie wzorów na momenty zwykle i mieszane. Dwuwymiarowy rozkład dwumianowy przy liczbie prób n dążących do nieskończoności przechodzi w dwuwymiarowy rozkład Poissona, a przy pewnych n, p1, p2 przechodzi w graniczny dwuwymiarowy rozkład normalny. Dwuwymiarowy rozkład dwumianowy daje się rozszerzyć na przypadek wielowymiarowy (Johnson i in. 1997, s. 105-113). (abstrakt oryginalny)

In the paper there was defined the bivariate zero-one distribution and its use for deriving the bivariate binomial distribution. This distribution was described by the cumulative distribution function and the characteristic function which was used to derive appropriate normal moments of marginal distributions and the joint distribution. Moreover, there was given the vector-matrix form of the cumulative distribution function and the characteristic function and appropriate vectors of normal moments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson T.W. (1958): An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley. New York.
 2. Aczel A.D. (2000): Statystyka w zarządzaniu. (Statistics in Management) PWN. Warszawa.
 3. Domański Cz., Pruska K., Wagner W., (1998): Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach. (Logical Inference at Non-Classical Assumptions) Wyd. Uniwersytet Łódzki. Lódź.
 4. Firkowicz Sz. (1977): Metody statystyczne w sterowaniu jakością. (Statistical Methods in Quality Control) PAN i IBS. Warszawa.
 5. Fisz M. (1967): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. (Calculus of Probability and Mathematical Statistics) PWN, Warszawa.
 6. Hellwig Z. (1994): Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. (Elements of Calculus of Probability and Mathematical Statistics) PWN. Warszawa.
 7. Johnson N.L., Kotz S., Balakrishnan N. (1997): Discrete Multivariate Distribution. Wiley. New York.
 8. Krzyśko M. (1996): Statystyka matematyczna. (Mathematical Statistics) Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 9. Pawłowski Z. (1976): Statystyka matematyczna. (Mathematical Statistics) PWN, Warszawa.
 10. Seber G.A.F. (1984): Multivariate observations. Wiley, New York.
 11. Wagner W. Błażczak P. (1992): Statystyka matematyczna z elementami doświadczalnictwa, cz. 1. (Mathematical Statistics with Elements of Experimentation, part 1.) Wyd. AR w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/694
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu