BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suseł Aleksander (Nowy Sacz School of Business - National-Louis University)
Tytuł
Multiple Classification Analysis : Theory and Application to Demography
Model analizy klasyfikacji wielokrotnej : teoria i zastosowanie w demografii
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 183-189, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Płodność, Model płodności, Dochody
Fertility, Fertility model, Income
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Model analizy klasyfikacji wielokrotnej (MCA) jest addytywnym modelem mającym szersze możliwości zastosowania niż. np. modele regresji liniowej. Przede wszystkim ze względu na to, gdyż zmienne w modelu MCA mogą pochodzić ze skal np. przedziałowej czy nominalnej. Poza tym. możliwe jest określenie stopnia wpływu zmiennych niezależnych zarówno przed jak i po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych. Wreszcie, nie jest wymagane spełnienie założenia liniowej zależności pomiędzy rozważanymi zmiennymi. Artykuł przedstawia zastosowanie modelu MCA w analizie wpływu poziomu dochodu na planowaną płodność Amerykanek. (abstrakt oryginalny)

Multiple classification analysis (MCA) is an additive model having a wider spectrum of application than, e.g. linear regression models. The variables in MCA model could represent any scale, like interval or nominal scale. Moreover, an influence of independent variable on dependent one could be estimated in the light of control variables. Finally, a linearity assumption between variables is relaxed. The presented paper is devoted to the application of MCA model to measure an influence of income on fertility of women in the United States. The theoretical characteristics of MCA model is described as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews F., Morgan J. N., Sonquist J. A., Klem L. (1973). Multiple Classification Analysis. A report on a computer program for multiple regression using categorical predictors. Second Edition. The University of Michigan.
 2. Becker G. S. (1960), An economic analysis of fertility, in: Becker G. S., ed., Demographic and Economic Change in Developed Countries. Universities-National Bureau Conference Series 11. Princeton University Press.
 3. Becker G. S. (1965). A theory of the allocation of time. The Economic Journal 75(299). 493-517.
 4. Brewster K. L., Cooksey E. C., Guilkey D. K., Rindfuss R. R. (1998). The changing impact of religion on the sexual and contraceptive bevavior of adolescent women in the United States. Journal of Marriage and the Family 60(2). pp. 493-504.
 5. Cain G. G., Weininger A. (1973). Economic determinants of fertility: results from cross-sectional aggregate data Demography 10(2). 205-223.
 6. Easterlin R. A. (1969). Toward a socioeconomic theory of fertility: A survey of recent research on economic factors in American fertility, in: Behram J. E. et al., eds., Fertility and family planning: A World View, University of Michigan Press.
 7. Easterlin R. A. (1978). The economics and sociology of fertility: a synthesis, in: Tilly C. ed. Historical Studies of Changing Fertility. Princeton University Press.
 8. Freedman D. S., Thorton A. (1982). Income and fertility: the elusive relationship, Demography 19(1), 65-78.
 9. Fuchs V. R. (1986). Sex differences in economic well-being. Science. 23(4749). 459-464.
 10. Goldschneider C. Mosher W. D. (1991). Patterns of contraceptive use in the United States: the importance of religious factors. Studies in Family Planning 22(2). 102-115.
 11. Mosher W. D., Johnson D., Horn M. (1986). Religion and fertility in the United States: the importance of marriage pattern and hispanic origin. Demography 23(3). 367-379.
 12. Mosher W. D., Williams L. B., Johnson D. P. (1992). Religion and fertility in the United States: new patterns. Demography 29(2). 199-214.
 13. Rank. M. R. (1989). Fertility among women on welfare: incidence and determinants. American Sociology Review 54. 296-303.
 14. Retherford R. D., Choe M. J. (1993). Statistical models for causal analysis. Wiley and Sons. New-York.
 15. Thornton A. (1979). Religion and fertility: the case of mormonism. Journal of Marriage and the Family 41(1). 131-142.
 16. van Ginneken J., Razzaque A. (2003). Supply and Demand Factors in the Fertility Decline in Matlab. Bangladesh in 1977-1999. European Journal of Population 19(1). 29-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/698
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu