BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu)
Tytuł
Ocena zastosowania oraz skuteczności wybranych narzędzi komunikacji promocji marketingowej w procesie poprawy pozycji konkurencyjnej gmin
The Evaluation of the Use and Effectiveness of Chosen Marketing Communication and Promotion Instruments in the Process of Gminas Compentitive Position Improvement.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 135, s. 348-359, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Gmina, Strategia informacyjna, Marketing miejski, Instrumenty marketingowe
City promotion, District, Information strategy, City marketing, Marketing instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne gminy są poddane coraz większej presji konkurencyjnej, która wymaga od nich poszukiwania nowych skutecznych narzędzi zarządzania pozwalających na na osiągnięcie przewagi w stosunku do innych gmin. Gminy maja do stspozycji wiele narędzi z zakresu komunikacji i promocji, które w różny sposób wpływają na poprawę ich pozycji konkurencyjnej. Przeprowadzone badania wskazują, że szczególne znaczenie mają takie działania, jak okresowe spotkania i dyskusje z przedsiębiorcami, znajomość zapotrzebowania przedsiębiorców na określone rodzaje kwalifikacji zawodowych, sprawny system zarządzania informacjami pomocnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem, spotkania informacyjne z inwestorami oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych. Istnieje też grupa instrumentów, która nie ma większego wpływu na zwiększenie pozycji konkurencyjnej gminy. Należą do niej takie narzędzia, jak druk folderów, prospektów, map i ulotek promocyjnych, wkładki oraz artykuły promocyjne w prasie, organizacja imprez gminnych, współorganizacja imprez sportowych, koncertów itp. Działania te nie przyniosły spodziewanych efektóww stosujących je gminach i ich skuteczność została nisko oceniona. (fragment tekstu)

The article is the attempt to evaluate some marketing instruments as for their ability to improve gminas competitive advantage. Gminas have many intstruments which can be used daily, but because of financial constraints they have to focuse on the most effective ones. In the article the effectiveness of 17 instruments has been evaluated in six gminas. First, the instruments used by the most developed gminas have been selected. Thus, the grup of instrument leaders appeared. Then, all the instruments have been evaluated by local companies. Such evaluation resulted in pointing out the instruments which arę con-sidered to be the most effective and the most appreciated and useful to entrepreneurs who make the decisions in which geografie area (gmina) they should place their activities. The research has shown that the most effective and needed instruments are connected with the real participation and involvement of local business people in ongoing gminas management. It is crucial for gminas to listen and to adjust.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze samorządowe mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
  2. Brol R., Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997
  3. Brol R., Rozwój miasta, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  4. Drucker P. R, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  5. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
  6. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  7. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  8. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
  9. Rutka R., Kierowanie, w: A. Czermiński i inni, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
  10. Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu