BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hut Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Współczesne przesiedlenia do Polski - uwarunkowania prawne i proponowane zmiany dotyczące repatriacji
Legal Ramifications of Contemporary Patterns of Resettlements : Suggested Changes
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 4, s. 26-31, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Repatriacja, Przesiedlenia ludności, Regulacje prawne, Diaspora
Population migration, Repatriation, Resettlements of people, Legal regulations, Diaspora
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dwie fale powojennych przesiedleń do Polski nie rozwiązały problem diaspory polskiej w Związku Sowieckim. Dane spisowe wykazywały obecność ponad miliona osób narodowości polskiej. Od 1990 r. przesiedlenia odbywają się wyłącznie na mocy polskich przepisów. Uchwalona w 2000 r. ustawa o repatriacji nie spełniła oczekiwań związanych z masową imigracją Polaków z azjatyckiej części byłego ZSRS. W 2010 r. powstał obywatelski projekt ustawy o powrocie represjonowanych przez władze sowieckie Polaków z azjatyckiej części byłego ZSRS. Projekt zobowiązuje władze RP do większego zaangażowania w proces przesiedleń. (abstrakt oryginalny)

Two waves of post-war relocations to Poland didn't solve the problem of the Polish Diaspora in the Soviet Union. Cenzus data showed the presence over one million of persons of Polish nationality. From 1990 relocations are held exclusively by virtue of Polish regulations. The act passed in 2000 on the repatriation didn't meet expectations of Poles associated with mass immigration from the Asian part of former Soviet Union. In 2010 a civil bill arose about the return of Poles victimised by Soviet authorities from the Asian part of former Soviet Union. The project obliges Polish authorities for bigger involving in the relocations process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elrick J., Frelak J., Hut P. (2006), Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie/Polen und Deutschland gegenueber ihren Diasporas im Osten, Warszawa: ISP.
  2. Hut P. (2002), Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, Warszawa: Aspra-JR.
  3. Itogi wsjesojuznoj pieriepisi nasielienja 1959 goda (1962), Gosstatizdat CSU SSSR, Moskwa, s. 184.
  4. Latuch M. (1994), Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych, Warszawa.
  5. Łodziński S., Hut P. (2008), Widely open closed doors. The repatriation and repatriation Policy in Poland after 1989, w: Homecoming: An anthropology of return migrations, red. E. Nowicka, I.H. Firouzbakhch, Warszawa: Nomos.
  6. Piesowicz K. (1988), Wielkie ruchy migracyjne, "Studia Demograficzne" 4/94.
  7. Powojenne przesiedlenia do Polski i kwestia Karty Polaka (2007), w: Imigracja wykwalifikowanych pracowników do Polski, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk, Niebieskie Księgi nr 22.
  8. Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski (2004), Materiały z konferencji - Poznań, 13-14 grudnia 2003 r., Poznań: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu