BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Jacek (University of Lodz, Poland)
Tytuł
A Proposal of an Aggregate Index of Labour Productivity
Propozycja agregatowego indeksu wydajności pracy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 201-210, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Metody statystyczne, Mierzenie wydajności pracy
Labour efficiency, Statistical methods, Measuring work productivity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy zaproponowano konstrukcje agregatowego indeksu wydajności pracy. Proponowane systemy wag wynikają z teoretycznych rozważań nad sytuacją, gdy liczba obserwacji pochodzących od któregoś z analizowanych przedsiębiorstw jest niewystarczająca. Rozważania koncentrujemy na przypadku, gdy chcemy zmierzyć przeciętną, jednookresową dynamikę wydajności pracy posiadając dane pochodzące z T>2 okresów. (abstrakt oryginalny)

In this paper we propose some constructions of the aggregate index of labour productivity. The proposed systems of weights are based on theoretical considerations of the situation in which the number of observations - coming from the considered enterprises - is insufficient. First of all we consider the case in which we intend to measure the average, one-period dynamics of labour productivity having data from T>2 periods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balk M. (1995). Axiomatic price index theory: a survey. International Statistical Review 63. 69-93.
 2. Białek J. (2006). The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 196. s. 155-172. WUL. Łódź.
 3. Białek J. (2007). Agregatory indeks przeciętnej wydajności pracy. Wiadomości Statystyczne 8. s. 1-13. Wydawnictwo GUS. Warszawa.
 4. Białek J., Czajkowski A. (2008). A proposition of the system of weights for aggregate indexes on the example of the index of labour productivity, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 216. Łodź
 5. Domański Cz. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 6. Dumagan J. (2002). Comparing the superlative Tornqvist and Fisher ideal indexes. Economic Letters 76, 251-258.
 7. Fisher F.M., (1972). The Economic Theory of Price Indices. Academic Press. New York
 8. Moutlon B., Seskin E. (1999)., A preview of the 1999 comprehensive revision of the national income and product accounts. Survey of Current Business 79, 6-17.
 9. Pielichaty E., Poszwa M. (1999). Rachunek opłacalności inwestowania. PWE. Warszawa
 10. Seskin E., Parker P. (1998). A guide to the NIPA 'S, Survey of Current Business 78. 26-68
 11. Tornqvist L. (1936). The Bank of Finland's consumption price index. Bank of Finland Monthly Bulletin 10.1-8.
 12. Zając K. (1994). Zarys metod statystycznych. PWN. Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/700
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu