BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowska Aleksandra (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Non-Random Errors in Opinion Polls
Błędy nielosowe w badaniu opinii publicznej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 239-247, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Badanie opinii, Badania sondażowe, Wybory prezydenckie
Opinion research, Survey research, Presidential election
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przywołuje zagadnienie błędów nielosowych w badaniach opinii publicznej, w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. Pamiętając o rozbieżnościach pomiędzy wynikami sondaży przedwyborczych w 2005 roku w stosunku do późniejszego wyniku elekcji, temat ten warto ponownie przywołać do dyskusji. Praca obejmuje między innymi rdzeń teoretyczny problemu błędów nielosowych. na który składają się przede wszystkim ich opis oraz konsekwencje, jakie niosą za sobą takie właśnie błędy. Autorka pragnie zauważyć też istotność kwestii rzetelności naukowej oraz odpowiedzialności etycznej, jakie spoczywają na badaczu podczas realizacji badania opinii. Problem zostanie opisany za pomocą analizy wybranych wyników badań, opublikowanych przez różne jednostki badawcze. Zostaną także zaprezentowane wyniki eksperymentów i badania Autorki, mających za zadanie ustalić do jakiego stopnia badacz może modyfikować i sterować informacjami oraz respondentami podczas realizacji badania opinii. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of non-random errors in the public opinion research in the context of 2010 Presidential Elections in Poland. Remembering the fact of alarming discrepancy between exit polls' and elections' results in 2005. this problem will be reminded. The content includes both, the theoretical core of the negligence mentioned above and practical side as well. The problem will be described in the context of different researches carried out by chosen Polish public opinion research centers and the results of the author's experiments and the research, that took place in 2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alpert H. (1956), Public Opinion Research as Science. The Public Opinion Quarterly. Vol. 20. No. 3. pages 493 - 500, Oxford University Press. Oxford.
 2. Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. PWN. Warszawa.
 3. Benton E.J., Daly J.L. (1991). A Question Order Effect in a Local Government Survey, Public Opinion Quarterly. Vol. 55. No. 4. pages 640 - 642. Oxford University Press. Oxford.
 4. Berg B.L. (1998), Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Allyn and Bacon. Boston.
 5. Bolstein R. (1991). Comparison of the Likelihood to Vote among Preelection Poll Responents and Nonrespondents. Public Opinion Quarterly, Vol. 55, No. 4, page 648. Oxford University Press. Oxford.
 6. Bracha C. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN. Warszawa.
 7. Czapiński J. (2007). Badania sondażowe w psychologii 2006/2007, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.
 8. Domański Cz. (1990). Testy Statystyczne. PWE. Warszawa.
 9. Dyoniziak R. (2003). Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń.
 10. Kordos J. (1987). Dokładność danych w badaniach społecznych. GUS. Warszawa.
 11. Manning J.A., De Liancourt G., ( 2009). Political Aphorisms: Moral and Philosophical Thoughts of the Emperor Napoleon (1848), Kessinger Publishing. Whitefish.
 12. Popper K.R. (2002). Logika odbycia naukowego. PWN. Warszawa.
 13. Rossi P.H., Wright J.D., Anderson A.B. (1983). Handbook of Survey Research: Quantitative Studies in Social Relations. Academic Press. Orlando.
 14. Schuman H., Presser S. (1981). Questions and Answers. Experiments on Question Form, Wording and Context in Attitude Surveys. Academic Press. New York.
 15. Sulek A. (1979). Eksperyment w badaniach społecznych. PWN. Warszawa.
 16. Szreder M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE. Warszawa.
 17. Szreder M. (2005). Próba głosów. Nasze poglądy czy poglądy badacza: pułapki sondaży opinii publicznej. Tygodnik Powszechny, No. 29. 17 July 2005. page 4. Tygodnik Powszechny spółka z o.o., Kraków.
 18. Zasępa R. (1972). Metoda Reprezentacyjna. PWE. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/704
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu