BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Tomasz (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Multidimensional Smoothing in Tables of Fertility Rates
Wielowymiarowe wygładzanie tablic współczynników płodności
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 265-272, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Model płodności, Płodność, Badania reprezentacyjne, Analiza statystyczna
Fertility model, Fertility, Sampling survey, Statistical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jednym z podstawowych mierników płodności kobiet jest cząstkowy współczynnik (drugiej kategorii) płodności ogólnej kobiet rodzących dziecko kolejności p. Szacowanie współczynników płodności możliwe jest na podstawie bieżącej rejestracji ruchu naturalnego ludności. Większym problemem, z uwagi na ruchy wędrówkowe ludności, jest jednak uzyskanie oszacowań dla danych regionalnych oraz dla kohort, które nie były objęte jeszcze rejestracją bieżącą. Estymacja współczynników płodności odbywa się dla wielu szczegółowych przekrojów. Sprawia to. że nawet przy kilkusettysięcznej ogólnopolskiej próbie współczynnik wyznaczany jest dla stosunkowo niewielkiej domeny kobiet urodzonych w danym roku i zamieszkujących w określonym województwie. Rozkład płodności kohorty kobiet w czasie jest rozkładem o silnej prawostronnej asymetrii i o zazwyczaj gładkim przebiegu. W wyniku badania reprezentacyjnego uzyskany rozkład będzie jednak zaburzany na skutek losowego mechanizmu doboru jednostek. Tym samym pojawia się konieczność wygładzenia rozkładu tak, aby zniwelować wpływ składnika losowego w ostatecznym obrazie rozkładu płodności. Celem pracy jest weryfikacja możliwości zastosowania metod wygładzania dla tablic płodności i ocena wpływu wygładzania na efektywność estymacji. (abstrakt oryginalny)

One of the basic measures of women's fertility is a partial coefficient of the general fertility of women having p-th baby. Estimation of fertility rates can be done on the basis of official records. However, migration processes cause that obtaining corresponding estimates for regional data tends to be more difficult. Estimation of fertility rates is carried out for a large number of dimensions. As a result, a national sample which consists of several hundred women provides relatively small domains of women born in a particular year and living in a given province. The distribution of fertility in a cohort of women over time tends to be highly positively skewed with smooth shape. A sample survey will cause disturbances in the obtained distribution because of the sampling process. For this reason, the need for smoothing the distribution arises. The purpose of this study is to test possibilities of using some smoothing methods and to evaluate the impact of smoothing treatment on the efficiency of estimation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Currie. I.D., Durban. M., Eilers. P.H.C. (2006). Generalized linear array models with applications to multidimensional smoothing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). Vol. 68. No. 2. April (259-280).
  2. Eilers P.H.C., Curie I.D., Durban M. (2006). Fast and compact smoothing on large multidimensional grids. Computational Statistics & Data Analysis. 50 (61-76).
  3. Eilers P.H.C. Marx B.D. (1996). Flexible smoothing with B-splines and penalties. Statistical Science, Vol. 11, No. 2. (89-121).
  4. Paradysz J. (1990). Women Fertility In Poland: Methodological And Cognitive Study. SGPiS. Warsaw. In Polish.
  5. Paradysz J. (1992). Women Fertility In Poland. Central Statistical Office. Warsaw. In Polish.
  6. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997) Random number computer generators. WNT. Warsaw. In Polish.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/707
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu