BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulec Artur (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Statistical Analysis of Efficiency of the Pension System in EU and EFTA Countries
Statystyczna analiza efektywności systemów emerytalnych w krajach UE i EFTA
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 297-306, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Systemy emerytalne na świecie, Efektywność, Programowanie liniowe, Analiza skupień, Fundusze emerytalne
Pension systems in the world, Effectiveness, Linear programming, Cluster analysis, Pension funds
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska (UE)
European Free Trade Association (EFTA), European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały wyniki empirycznej analizy stopnia efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2007. W przedmiotowej analizie wykorzystano metody porządkowania liniowego i klasyfikacji (analizy skupień) oraz dane statystyczne z zakresu adekwatności, stabilności i modernizacji systemów emerytalnych poszczególnych krajów, pochodzące z bazy danych EUROSTAT i OECD. Omówiona została pozycja polskiego systemu emerytalnego na tle systemów analizowanych krajów oraz grupy systemów podobnych. (abstrakt oryginalny)

In the paper we present the results of the empirical analysis of the level of pension systems' efficiency and a classification of pension systems' efficiency of the EU and EFTA countries in the years 2005-2007. In the mentioned analysis we use the linear ordering methods, the cluster analysis and the statistical data on adequacy, sustainability and modernization of pension systems from the EUROSTAT and OECD database. We discuss the position of the Polish pension system in comparison with other countries and the group of similar pension systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N. (2004), The economics of the welfare state, (4th edition), Oxford University Press. New York.
 2. Council of the European Union (2001). Quality and viability of pensions - Joint report on objectives and working methods in the area of petitions, Brussels.
 3. Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998). Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 4. European Commission (2008). Portfolio of overarching indicators and streamlined social inclusion, pensions, and health portfolios (UPDATE). Brussels.
 5. Ferguson G., Takane Y. (2007). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN. Warszawa.
 6. Gatnar E., Walesiak M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo AE Wrocław. Wrocław.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN. Warszawa.
 8. Holzmann R., Hinz R. (2005). Old-age income support in the 21st century. An international perspective on pension systems and reform. The World Bank. Washington 2005.
 9. Holzmann R., Hinz R., Dorfman M. (2008). Pension systems and reform conceptual framework. Social Protection Discussion Paper. No 824.
 10. Kolenda M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław.
 11. Mikulec A. (2008). Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej. Wiadomości Statystyczne, Nr 6, s. 28-39.
 12. Rand W.M. (1971), Objective criteria for the evaluation of clustering Methods, Journal of the American Statistical Association. Vol. 66. No 336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/709
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu