BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perło Dorota (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Sustainable Development in the Regional Dimension - Soft Model
Rozwój zrównoważony w wymiarze regionalnym - model miękki
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 307-315, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój regionalny, Modele ekonomiczne, Modelowanie miękkie
Sustainable development, Regional development, Economic models, Soft modelling
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju. Modelowanie miękkie umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi. W oparciu o teorię zrównoważonego rozwoju zbudowany został model pokazujący zależności między gospodarką, społeczeństwem a środowiskiem oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój. Przeprowadzona analiza wyników wskazuje optymalne proporcje pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, które umożliwią przyszłym pokoleniom korzystanie z istniejących zasobów i walorów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present a soft model of sustainable development. Soft modeling enables the study of connections between unobservable variables. On the basis of sustainable development theory, a model has been built which shows relations between economy, society and environment as well as their impact on sustainable development. The analysis of results shows optimal relations between the level of economic, social and environmental development which will allow future generations to make use of existing resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. van den Berg J.C.J.M., Nijkamp P. (1991). Operationalizing sustainable development: dynamic ecological-economic model. '"Ecological Economics", no. 4.
 2. Borys T., Fiedor B. (2008). Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, in: Plich M. (ed.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań. GUS. UL. Łódź.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN. Warszawa.
 4. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki I. (1997). Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski. IRiSS. Warszawa.
 5. Markowska M., Strahl D., (2009). Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
 6. Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE. Warszawa.
 7. Nowak E. ( 1984). Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN. Warszawa
 8. Perło D. (2004). Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wyższej Szkol}' Ekonomicznej w Białymstoku. Białystok.
 9. Piontek F. (ed.) (2001). Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i kształcenie, Tom 1. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok. Raport końcowy z realizacji pracy: "Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych" (2003). Regionalny Ośrodek Fundacji Karkonoskiej. Jelenia Góra-Warszawa.
 10. Rogowski J. (1990). Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku. Białystok.
 11. Śleszyński J. (2007). Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, in: Kielczewski D., Dobrzańska B. (ed.). Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Białystok.
 12. Wold H. (1980). Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis. Banach Centre Publication 6. Mathematical Statistics.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/711
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu