BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Agnieszka (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Comparison on Determination Methods of Loss Distribution in Credit Portfolio in CreditRisk+ Model
Porównanie metod wyznaczania rozkładu straty z portfela kredytowego w modelu CreditRisk+
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 317-326, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Metody portfelowe, Algorytmy, Transformacja Fouriera
Credit risk, Portfolio methods, Algorithms, Fourier Transform
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty strat) z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera. (abstrakt oryginalny)

CreditRisk+ is one of the portfolio methods used in credit risk management. Assumptions of the model, methods of loss determination and loss distribution function in the whole credit portfolio will be depicted in this dissertation. The first numerical method - designed by Credit Suisse First Boston in 1997 - tried to describe the model using the Panjer's recursions. At present, there are numerous different algorithms which enable determination of loss distribution function. Two of them will be described in detail and collated. The first algorithm is based on probability generation function, while the second one uses the Fourier inversion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Credit Suisse First Boston. CreditRisk+, A Credit Risk Management Framework. http://www.csfb.com/creditrisk. 1997
  2. Giese G., Enhancing CrediiRisk+, Risk. Vol. 16. No. 4. 2003
  3. Haaf H., Reiss O., Schoenmakers J., Numerically stable computation of CreditRisk+, Technical report. Weierstrass-lnstitut. sierpień 2003.
  4. Reiss O., Fourier inversion algorithms for Generalized CreditRisk+ models and an extension to incorporate market risk. WIAS-Preprint No. 817. 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/712
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu