BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Wiesław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Mantaj Andrzej (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Remarks on the Scheme of Simple Sampling with Replacement
Uwagi o schemacie losowania prostego ze zwracaniem
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 327-340, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Metody statystyczne, Prawdopodobieństwo
Mathematical models, Statistical methods, Probability
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wyróżnia się losowanie proste bez zwracania (Ipbz) oraz ze zwracaniem (lpzz). Oba schematy określa się jako indywidualne losowania nieograniczone zależne i niezależne. Schemat lpzz ze skończonej populacji generalnej zawierającej N jednostek jest stosowany w sytuacjach, gdy dopuszcza się możliwość wielokrotnego występowania tych samych jednostek w wylosowanej próbie. Ma to miejsce wtedy, gdy pobieranie jednostek odbywa się przy niezmiennym jej składzie, czyli prawdopodobieństwo wyboru każdej jednostki z populacji generalnej jest stale i pozostaje jednakowe w całym procesie losowania próby. W pracy przedstawiono ogólny model matematyczny schematu losowania ze zwracaniem, wzory na liczbę prób wyrażoną wariacją z powtórzeniami, podano prawdopodobieństwo wylosowania prób z zadanym elementem oraz wyprowadzono różnymi sposobami wzór na prawdopodobieństwo przynależności rzędu drugiego zadanej pary jednostek. Niektóre wzory zilustrowano przykładami. (abstrakt oryginalny)

In the paper there were carried out deliberations on the formula for the probability of the second-row belonging of the set pair of units to the sample in the scheme of sampling with replacement. It was derived in various ways. Some formulas were illustrated with examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha Cz., (1996): Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej (Theoretical Basics of Representative Method). Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Czermak W., (1971): O losowaniu niezależnym ze zwracaniem, Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych (On Independent Sampling with Replacement. Selected Methodological Problems of Representative Research), Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 15, GUS, Warszawa.
  3. Koronacki J., Mielniczuk J., (2001): Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. (Statistics for Students of Technical and Cultural Majors.) WN-T. Warszawa.
  4. Mizerski W., Sadowski W., Garbarczyk A., Tokarska B., Mazur K., (1999): Tablice matematyczne. (Mathematical Tables.) Wyd. Adamantan, Warszawa.
  5. Steczkowski J. (1995): Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych. (Application of Representative Method in Social-Economic Research.) Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
  6. Sarndal C. E., Swensson B., Wretman J. (1992): Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag. New York.
  7. Tille Y. (2006): Sampling Algorithms. Springer-Verlag. New York.
  8. Wywiał J. (1999): Elementy metody reprezentacyjnej z wykorzystaniem statystycznego pakietu SPSS. (Elements of Representative Method with the Use of Statistical Packet SPSS.) Wyd. AE Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/713
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu