BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W. (The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland)
Tytuł
Effectiveness of Insurance Intermediation Serviced through Insurance Services Channels
Źródło
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise, 2009, vol. 6, nr 4, s. 67-73, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Kanały dystrybucji, Usługi ubezpieczeniowe
Insurance market, Insurance intermediation, Distribution channels, Insurance services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Economy processes globalization, information and telecommunication technologies development, service sector expansion with limitation of agriculture and industry significance at the same time, influences leaving traditional work model, its organization and corporate work relations. Additionally globalization processes implicate constant changes dynamics and impredictability as well as growing market competition determine increasing companies elasticity understood as the ability to adjust the activity to changeability in orders portfolio and growing difficulties in defining future demand on company's products and services as well as introducing temporary solutions. Customized companies activities adjustment to specific customers attributes and demands is an essential condition to keep the market's position and economical growth of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Harasim J., Cross-selling i zarządzanie wizerunkiem w konglomeratach finansowych (Cross-selling and managing the image of the financial conglomerates), [in:] (red.) Iwanicz-Drozdowska M., Iwanicz-Drozdowska M., Konglomeraty finansowe (Financial conglomerates), Polish Economic Publishing, Warszawa 2007
 2. Jędrzejczyk I., Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [in:] (red.) Jędrzejczyk I., Bożyk-Węglarz S., The insurance of catastrophic risk in the European Union and the Global Changes, Publisher of the Karol Adamecki University of Economics in Katowice, Katowice 2007
 3. Kotarbiński, T., Zieleniewski J., Wydajność pracy (Labour productivity), [in:] Nauka Polska, 1960, Nr 2, rozdz. VIII
 4. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wydanie szóste (Treaty on good work, sixth edition), the National Department name Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdański 1975
 5. North D. C., Prologue [w:] The Frontiers of the New Inastitutional Economics (1997), after: Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii (Modern institutional economics to mainstream economics), Economist, 2003, Nr 6
 6. Ortyński K., Ortyński K., 15 lat ubezpieczeń rynku w Polsce, część II (15 years of insurance market in Poland, Part II), [in:] Insurance News, Nr 11-12, PIU, Warszawa 2007
 7. Przybytniowski J. W., Rynek ubezpieczeń gospodarczych (Insurance market) [in:] Economics and Organization of Enterprises, Nr 9 (692) Wrzesień 2007
 8. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienie (Planning Jobs), Wolters Kluwer Polska, Kraków 2001
 9. Wankel Ch., Stoner J. A., Kierowanie (Targeting), Polish Economic Publishing, Warszawa 1994
 10. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich (Teams for human), Polish Scientific Publishers, Warszawa 1972
 11. North D. C., Prologue [w:] The Frontiers of the New Inastitutional Economics (1997), after: Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii (Modern institutional economics to mainstream economics), Economist 2003, Nr 6
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu