BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żądło Tomasz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On Some Practical Issues in Prediction of Domain Mean and Fraction
O pewnych praktycznych aspektach predykcji średniej i frakcji w domenie
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 341-350, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Ludność, Modele symulacyjne, Metody statystyczne
Population, Simulation models, Statistical methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu jest analizowany problem predykcji frakcji i średniej w domenie z wykorzystaniem modeli nadpopulacji bez zmiennych dodatkowych uwzględniających podział populacji na warstwach. W rozważaniach symulacyjnych uwzględniono problem wpływu zlej specyfikacji modelu nadpopulacji i szacowania liczebności populacji na dokładność predykcji. (abstrakt oryginalny)

Survey research in practice is often based on non-random samples what implies that the model approach should be used. What is more, in many surveys no information is available on auxiliary variables for non-sampled elements of population. One of the key issues in this case may be a problem of model misspecification too. In this paper two proposals of predictors of domain means and fractions based on models without auxiliary variables are studied including the problem of accuracy in the case of model misspecification and estimating subpopulations sizes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chambers R., Ayoub S. (2003). Small area estimation: A review of methods based on the application of mixed models, Southampton Statistical Sciences Research Institute Methodology Working Paper M03/16, University of Southampton.
  2. Jiang J. (1996). REML Estimation: Asymptotic Behavior and Related Topics, Annals of Statistics. 24. 255-286.
  3. R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
  4. Royall (1976). The Linear Least Squares Prediction Approach to Two-Stage Sampling. Journal of the American Statistical Association. 71. 657-664.
  5. Valliant, R., Dorfman. A.H., Royall. R.M. (2000). Finite population sampling and inference. A prediction approach. John Wiley & Sons. New York.
  6. Żądło T. (2004). On unbiasedness of some EBLU predictor. In: Proceedings in Computational statistics 2004. Antoch J. (red.), Physica-Verlag. Heidelberg-New York. 2019-2026.
  7. Żądło T. (2009). On MSE of EBLUP, Statistical Papers. Springer-Verlag, 50, 101-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/714
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu