BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wycinka Ewa (University of Gdansk, Poland), Jackowska Beata (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Analysis of the Last Employment Period of the Unemployed : the Application of the Cox Model
Wykorzystanie modelu Coxa do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób bezrobotnych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 367-375, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Estymator Kaplana-Meiera, Model proporcjonalnego hazardu Coxa, Czas pracy, Bezrobocie długotrwałe, Analiza przeżycia
Kaplan-Meier estimator, Cox proportional hazard model, Working time, Long-term unemployment, Survival analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule wykorzystano metody analizy przeżycia (analizy historii zdarzeń) do badania czasu pracy u ostatniego pracodawcy osób długotrwale bezrobotnych. W pierwszym kroku posłużono się analizą Kaplana-Meiera w celu identyfikacji oraz efektywnej kategoryzacji zmiennych determinujących długość okresu ostatniej pracy. W drugim kroku skonstruowano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Przy konstrukcji modelu wykorzystano następujące kryteria: test istotności modelu oparty na ilorazie wiarygodności oraz kryteria informacyjne. Szczególną uwagę poświęcono własnościom modelu Coxa w celu zapewnienia poprawności jego stosowania w zagadnieniach społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the implementation of survival analysis (event history analysis) methods in the examination of the employment period at the last place of work of people who have been unemployed for a long time. At first, the Kaplan-Meier method is used for the identification and categorization of the determinants of the last job period. The next step is constructing the Cox proportional hazards model. The model fit is made with the use of the likelihood ratio test and information criteria. We pay special attention to the properties of the Cox model in order to improve its application in socio-economic surveys. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszkiewicz D. (2004), Statystyczna analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej osób długotrwale bezrobotnych w powiecie gdańskim w roku 2003. rozprawa doktorska. Sopot.
  2. Blossfeld H. P., Golsch K., Rohwer G. (2007). Event History Analysis with Stata, Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey.
  3. Collett D. (1994). Modelling Survival Data in Medical Research. Chapman & Hall. London.
  4. Cox D. R. (1972). Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society-. B. 34. p. 187220.
  5. Cox D., Oakes D. (1984), Analysis of Survival Data. Chapman & Hall. London.
  6. GUS (2004), Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2003 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  7. Klein J., Moeschberger M. (1997). Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data. Springer Science + Business Media. New York.
  8. Lawless J. (2003). Statistical Models and Methods for Lifetime Data. John Wiley & Sons. New-Jersey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/716
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu