BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeziorski Przemysław (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland), Twaróg Sebastian (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Determinants of Blood Supply Chains in Poland
Determinanty w łańcuchu dostaw krwi w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 377-386, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Krwiodawstwo
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Multi-dimensional statistical analysis, Blood donation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy jest określenie kluczowych czynników kształtujących łańcuch dostaw krwi w Polsce. Przeprowadzona wstępna analiza danych z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych pozwoli zobrazować obecną sytuację polskiego krwiodawstwa w układzie terytorialnym. Praca jest pierwszym etapem zmierzającym do określenia optymalnego zapotrzebowania krwi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the main factors determining the blood supply chains in Poland and to show similarities and differences between the provinces in terms of blood donation. This work identifies provinces with "better" and "worse" situation in blood donation. This paper is the first stage of an attempt to describe the optimal blood demand structure in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gatnar E. (1995), Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows, PLJ, Warszawa.
 2. Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2009), Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.12.2008r., Warszawa
 4. Kolonko J. (1980): Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa.
 5. Szołtysek J., Twaróg S. (2009), Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 7
 6. Krzemiński T. F. (praca zbiorowa) 2003, Farmakologia farmakoterapia oraz materiały stosowane w stomatologii, Katowice - Warszawa.
 7. Pociecha J., Zając K. (1988): Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 8. Słownik Wyrazów Obcych (1993), PWE, Warszawa
 9. Ustawa z dnia 22.08.1997r., O publicznej służbie krwi, Dz.U. z dnia 11.09.1997
 10. http://www.vubd.org
 11. http://www.rckik-katowice.com.pl
 12. http://www.rckik-warszawa.com.pl
 13. http://www.nck.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/719
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu