BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Zbigniew
Tytuł
Czynnik instytucjonalny w różnych naturach teorii ekonomii
Źródło
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, nr 2-3, s. 5-32, wykr., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Teoria praw własności, Teoria agencji, Ekonomia neoklasyczna, Teoria kontraktów, Teoria przedsiębiorstwa, Instytucjonalizm
Economics, Theory of property rights, Agency theory, Neoclassical economy, Contract theory, Enterprise theory, Institutionalism
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzony przegląd różnych nurtów teorii ekonomii zajmujących się czynnikami instytucjonalnymi wskazuje na duże wewnętrzne zróżnicowanie w sposobie analiz i zrozumienia wagi instytucji w gospodarce. W tej części opracowania uwaga został skoncentrowana na nowej ekonomii instytucjonalnej (neoinstytucjonalizmie) w nawiązaniu do tradycyjnego instytucjonalizmu amerykańskiego. Neoinstytucjonalizm stara się wkomponować problemy instytucjonalne w ramy modelowania właściwego głównie ekonomii neoklasycznej. W ostatnim okresie wzrasta zainteresowanie tą problematyką ekonomii głównego nurtu, co nie znajduje jeszcze odpowiedniego odzwierciedlenia w podręcznikach akademickich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alchian A., Uncertainty, Evolution and Economic Theory, "Journal of Political Economy", t. 68,1950.
 2. Alchian A, Demsetz H., Production, Information Costs and Economic Organization, "American Economic Review", 1972, vol. 62.
 3. Baldassari M., Paganetto L., Phelps E.S., Institutions and Economic Organizations in Advanced Economies, The Governance Perspective, Servisio 1998.
 4. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 5. Baumol W.J., Business Behavior, Value and Growth, The Macmillan Company, 1959.
 6. Becker G.S., The Economy Approach to Human Behavior, University of Chicago Press: Chicago'1976.
 7. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 8. Cannon T., Corporate Responsibility. A Textbook on Business Ethics, Governance, Environment: Rolesand Resposibilities, Pitman Publishing, London 1994.
 9. Coase R.H., The Problem of Social Cost, "Journal of Law and Economics", 1960, vol. 3, No 1.
 10. Coase R.H., The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, red. G.E. Williamson, S.G. Winter, Oxford University Press, New York 1991.
 11. Commons J.R., Institutional Economics. Its Place in Political Economy, The University of Wisconsin Press, Madison 1959.
 12. De Alessi L., Property Rights, Transaction Costs and X-efficiency: An Essay in Economic Theory, "American Economic Review", 1983, vol. 73, No 1.
 13. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 14. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik-Nowoczesność, Kraków 1995.
 15. Eggertsson T., Economic Behavior and Institutions, Cambridge University Press, Surveys of Ecocomic Literature, 1990.
 16. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 17. Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
 18. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.
 19. Gardawski J., Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej (w:) Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa 2005.
 20. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Hart O., Moore J., Property Rights and Theory of the Firm, "Journal of Political Economy", 1990, nr 12.
 22. Hodgson G.M., How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. Routledge, London and New York 2001.
 23. Hoff K., Stiglitz J.: Modern Economic Theory and Development (w:) Frontiers of development Economics. The Future in Perspective, red. G. Meier, J. Stiglitz, World Bank - Oxford University Press, Oxford-New York 2001.
 24. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski Wydz.Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1997.
 25. Jensen M., Meckling W., The Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 26. Klimkowski C., Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, "Ekonomista", 2002, nr 6.
 27. Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 28. Laffont J.J., Martimort D., The Theory of Incentives. The Principal-Agent Model, Princeton University Press, 2002.
 29. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, 1998.
 30. Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce; Of. Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 31. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, "Ekonomista", 2003, nr 3.
 32. Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Of. Wyd. SGH, Monografie i Opracowania nr 531, Warszawa 2004.
 33. Mitchell R., Alei B., Wood D., Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defningthe Principleof Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", 1997, vol. 22, no 4.
 34. Noga A., Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych, (w:) Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1997). Dostosowanie do struktur własnościowych Unii Europejskiej, red. naukowa A. Noga, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1999.
 35. Rodrik D., Development Strategies for the 21st Century, (w:) Annual World Bank Conference on Development Economics 2000, red. B. Pleskovic, N. Stern, The World Bank, Washington D.C.2001.
 36. Rutherford M., Institutions in Economics. The Old and the New in Structutionalism, University Press, Cambridge 1996.
 37. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 38. Shapiro C, Stiglitz T., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, American Economic Review, t. 74, nr 3, June, 1984.
 39. Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Monografie i Opracowania nr 488, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 40. Staniek Z., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego (w:) Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa, 2005.
 41. Stankiewicz W., Teoria kosztów ogólnych - oryginalna koncepcja Johna Mauricea Clarka, "Wiek XXI - Zeszyty Naukowo-Teoretyczne" PWSBiA, 2003, nr 7.
 42. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2005.
 43. Topan A., The European Integration Process. A Historical and Comparative Institutional Analysis, Munster 2001.
 44. Trocki M., Analiza interesariuszy, SGH, Warszawa 2004.
 45. Urbanek P., Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, (w:) Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 46. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
 47. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 48. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol. 38, 2000.
 49. Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 50. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", 2003, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-1159
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu