BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasadność stosowania uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych w małych przedsiębiorstwach
The Justification for Using Simplification to Determine the Cost of Manufacturing Finished Goods in Small Enterprises
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 174-183, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wycena w rachunkowości, Koszty produkcji, Koszty pośrednie
Small business, Valuation in accounting, Production costs, Indirect costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono miejsce wyrobów gotowych wśród produktów pracy oraz przedstawiono wycenę wyrobów gotowych w świetle ustawy o rachunkowości. Na koniec zaprezentowano ustalanie uzasadnionej części kosztów pośrednich produkcji.

The cost of manufacturing finished goods constitutes the basis of its valuation. The classic method for measuring the cost of product manufacture involves eliminating fixed production costs, which correspond to a firm's failure to fully exploit its production potential. This paper shows the fundamentals of simplified use in measuring the cost of manufacturing finished goods in small enterprises. The elimination of unfounded economically fixed costs in such firms creates numerous problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z. [2007], Koszt wytworzenia zapasu produktów, "Rachunkowość. Zamknięcie roku 2007".
  2. Gierusz B. [2003], Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk.
  3. Kusz D. [2005], Wycena produktów w praktyce, "Rachunkowość" nr 1.
  4. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej [2004], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa.
  5. Rówińska M. [2007], Wycena i ewidencja produktów [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, PWN, Warszawa.
  6. Sojak. S. [2003], Rachunkowość zarządcza, TNOiK - SWU Dom Organizatora, Toruń.
  7. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości [2009], red. G.K.. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa.
  8. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów [2007], Załącznik do uchwały Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16 stycznia 2007 r.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 76, poz. 694, ze zm.
  10. Zyznowski T. [2001], Zapasy, "Rachunkowość - Znowelizowana ustawa o rachunkowości. Zeszyt specjalny".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu