BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane problemy logistycznej obsługi samolotów w portach lotniczych
The Handling Agent in the Logistic Proces in Airports
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 28, s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego, Jakość usług
Airports, Air transport, Air transport enterprise, Quality of services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W portach lotniczych wszystkie operacje są wykonywane pod kontrolą licencjonowanego personelu. Za prawidłowy przebieg odprawy pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz samolotów odpowiedzialność ponosi agent handlingowy. Oprócz agentów handlingowych prawo do świadczenia odprawy naziemnej pasażerów, bagażu, towarów i poczty ma na równoprawnych zasadach także przewoźnik i port lotniczy. Działalność agentów handlingowych kształtuje proces kreowania wizerunku usługi lotniczej, wpływając na wybór gałęzi transportu lotniczego. Ocena jakości obsługi wpływa na zachowanie pasażerów oraz przyczynia się do ponownego wyboru usługi lotniczej, ponadto determinuje lojalność w stosunku do przewoźnika lotniczego. (abstrakt oryginalny)

At airports all operations are performed under the supervision of licensed personnel. The proper course of handling of passengers, baggage, cargo and mail and aircraft handling agent responsibility. In addition to handling agents the right to provide ground handling of passengers, baggage, cargo and mail is on an equal basis as the carrier and the airport. The activities of handling agents shapes the process of creating the image of an air service, influencing the choice of the air transport industry. Evaluation of quality of operating affects the behavior of passengers and contribute to there-election air service, also determines the loyalty to the air carrier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady Europy 96/67/EC.
  2. IATA Airport Handling Manual, AHM 780.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. Nr 90, poz.90).
  4. Żurek J. (red.), (2007), Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. FRUG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu